Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Sterownik jako serce układu smarowania

Układy centralnego smarowania
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Układy centralnego smarowania to nowoczesne instalacje, dzięki którym środek smarny jest doprowadzany do wszystkich punktów w maszynach i urządzeniach przemysłowych, które są narażone na negatywne skutki tarcia. Są to newralgiczne miejsca, w których stykają się współpracujące ze sobą ruchome elementy. W przeszłości smarowanie musiało być wykonywane ręcznie przez pracowników danego zakładu – dziś jest realizowane przez zaawansowane systemy sterowane zdalnie.

Czym są układy centralnego smarowania?

Układy centralnego smarowania, do których wszelkie niezbędne produkty oraz części można nabyć m.in. w firmie Układy Centralnego Smarowania Sp. z o.o., to nowoczesne systemy umożliwiające pełną automatyzację procesu smarowania. Są wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu, a ich zastosowanie pozwala realizować wydajną i efektywną produkcję na skalę masową. Dzięki nim mogą płynnie i bezawaryjnie pracować między innymi urządzenia oraz maszyny używane w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, budowlanym, górniczym, a także duże linie technologiczne.

Układy te odpowiadają za automatyczne dostarczanie środka smarnego do wszystkich miejsc narażonych na tarcie. Rozprowadzają go równomiernie i regularnie dostarczają do określonych punktów w danej maszynie lub urządzeniu. Precyzyjne smarowanie jest kluczowe do zapewnienia tym urządzeniom długiej żywotności. Tylko regularnie powtarzane smarowanie odpowiednią ilością smaru może zapobiec powstaniu licznych uszkodzeń mechanicznych oraz awarii, które są bardzo często wynikiem działania zbyt dużej siły tarcia na poszczególne elementy danej maszyny.

Z jakich elementów składają się układy centralnego smarowania?

Układy centralnego smarowania to złożone systemy, na które składa się wiele współpracujących ze sobą elementów. Podstawą każdej instalacji tego typu jest pompa centralnego smarowania, ale równie ważną rolę odgrywają w niej: sterowniki, rozdzielacze, zbiornik, czujniki poziomu środka smarnego, dozowniki, zawory oraz przewody. Każda z tych części pełni bardzo ważne funkcje, a ich współpraca umożliwia transportowanie środka smarnego do wszystkich miejsc wymagających smarowania.

Czym jest sterownik i za co odpowiada?

Sterowniki układów centralnego smarowania to niewielkie elektroniczne urządzenia, dzięki którym możliwe jest sterowanie pracą całej instalacji smarowania. Odpowiadają one za określanie dokładnego czasu smarowania (to właśnie na nich ustawia się dokładny czas pracy pompy), a także programowanie odpowiedniej ilości środka smarnego dostarczanego do konkretnych punktów smarnych. Są również ważne ze względu na swoją funkcję monitorującą – sprawdzają, czy cykl smarowania przebiegł prawidłowo.

Dodatkowo mogą też sprawdzać, jaki jest poziom smaru w zbiorniku oraz nadzorować napełnianie pompy. Kiedy w układzie pojawi się jakiś problem (np. spadek ciśnienia roboczego albo nadmierne zanieczyszczenie dysz i przewodów), to one informują o tym operatorów maszyn, którzy mogą podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić maszynie dalszą bezawaryjną pracę.