Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Hałas z instalacji. Jak zaprojektować izolację akustyczną?

centrale wentylacyjne na dachu
 |  Informacja prasowa  |  Przemysł

Systemy wentylacyjne w obiektach, gdzie na ogół zachodzi duża wymiana powietrza, często borykają się hałaśliwą pracą instalacji. Rozwiązaniem problemu może być izolacja akustyczna kanałów. Jak ją dobrze zaplanować, żeby potem nie żałować?

W kontekście komfortu akustycznego wewnątrz budynków, najwięcej uwagi tradycyjnie poświęca się przegrodom zewnętrznym i stolarce okiennej, czy ściankom działowym i stropom przenoszącym drgania wewnątrz budynku.

Jednak często ze względu na głośną pracę maszyn, takich jak silniki, pompy czy wentylatory, odpowiedniego wyciszenia wymagają także budynkowe systemy HVAC. Co więcej – źródłem hałasu w tym kontekście jest sam transport powietrza! Najczęściej dotyczy to kanałów o dużych przekrojach i znacznych prędkościach transportowanego powietrza, które można spotkać m.in. w centrach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych, biurach czy fitness klubach.

Aby spełnić wymagania akustyczne zawarte w Warunkach Technicznych, niezbędne jest zaizolowanie kanałów poziomych i pionowych. W doborze odpowiedniego rozwiązania pomóc nam mogą wyniki badań dla konkretnych materiałów i rozwiązań dostępnych na rynku.

– W kontekście izolacji akustycznej szachtów i kanałów wentylacyjnych, projektantom i inwestorom rekomendujemy zastosowanie płyt PAROC InVent o odpowiedniej gęstości i rodzaju pokrycia, które dobieramy do charakterystyki dźwięków, które pragniemy wytłumić – wyjaśnia Paweł Stankiewicz, ekspert firmy Paroc Polska.

Przykładowe obliczenia

W celu sprawdzenia przydatności płyt PAROC InVent do izolacji akustycznej szachtów instalacyjnych, wyroby przebadane zostały zgodnie z normą PN-EN ISO 10140-2:2011. Doświadczenie pozwoliło zmierzyć przyrost izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych jednostronnie otynkowanej ściany z betonu komórkowego zaizolowanej płytami z wełny kamiennej.

W ramach badania obliczono wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw, jak również widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr według normy: PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. Wyniki doświadczenia przedstawia poniższa tabela.

image processing20220210 11130 12lixde

Na koniec, obliczono także wskaźnik przyrostu izolacyjności akustycznej właściwej >Rw, direct, zgodnie z normą PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka. Załącznik G. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów. Wyniki prezentuje poniższa tabela.

image processing20220210 3824 45uhw4

– Osiągnięte rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że zastosowanie płyt PAROC InVent jako izolacji akustycznej ścian szachtów instalacyjnych i kanałów wentylacyjnych pozwala skutecznie poprawić izolacyjność przegrody, a co za tym idzie komfort akustyczny w przestrzeniach bezpośrednio do nich przylegających – podsumowuje Paweł Stankiewicz.