Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zastosuj w swoim przedsiębiorstwie automat spawalniczy

automat spawalniczy
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Spawanie jest stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Najpopularniejsza metoda to wykorzystanie automatów. Technologia ta daje wiele korzyści, wśród których najważniejszą jest wzrost wydajności produkcji. Automaty spawalnicze pracują szybciej, niż człowiek pozwalają na uzyskanie spoin wyższej jakości. Przekłada się to na oszczędności zarówno kosztów pracy, jak i wykorzystywanych materiałów.

Koszty i precyzja działania

Automaty spawalnicze pozwalają na precyzyjną kontrolę parametrów procesu spawania. Nie popełniają błędów, nawet jeśli praca wymaga użycia przedmiotów o skomplikowanych kształtach. Uzyskujemy powtarzalność ruchów, co ma szczególne znaczenie podczas produkcji seryjnej. Każdy produkt jest taki sam i nie ma potrzeby wykonywania poprawek. Oznacza to na minimalizację kosztów. Praca automatu przez 24 godziny na dobę pozwala znacznie zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa, a koszty będą niższe nawet o 20%. Maszyna nie męczy się, jak człowiek, dlatego można osiągnąć stałą wydajność na każdą godzinę pracy.

Pełna kontrola nad produkcją

Spawanie automatyczne nie oznacza braku kontroli nad przebiegiem pracy maszyny. Nowoczesne automaty są wyposażone w oprogramowanie, które pozwala na dopasowanie parametrów pracy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Tor pracy maszyny może być nie tylko swobodnie programowany, ale także śledzony i zapisywany w czasie rzeczywistym. Pozwala to na dokładne odtworzenie procesu spawania, jego analizę oraz wprowadzanie bieżących poprawek. Program sterujący można łatwo zmieniać, dzięki czemu automat może być szybko dopasowany do nowej technologii produkcji. 

Odwiedź stronę https://corobotics.pl/zastosowania/spawanie/ i sprawdź zalety wykorzystania automatów spawalniczych. 

Dodatkowym wyposażeniem automatów spawalniczych są stoły robocze, które umożliwiają instalację wielu elementów na małej powierzchni. Montaż kabiny redukuje hałas i ułatwia utrzymanie czystości. Gwarantuje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla pracowników oraz zapewnia lepsze warunki pracy samych maszyn. Można realizować nietypowe kształty, a jednocześnie nie narażać automatów na zbyt obciążającą eksploatację.

Optymalizacja procesu spawania

Oprogramowanie automatów spawalniczych pozwala również na optymalizację toru działania. Czynności nie muszą być wykonywane w tej samej kolejności, w której robiłby to człowiek. Program analizuje stopień skomplikowania kształtu i automatycznie dostosowuje ilość zużytego materiału. Podczas pracy nie powstaje duża ilość odpadów, mimo że uzyskujemy dużą prędkość. Dla porównania: człowiek pracuje z szybkością około 0,5 metra na minutę, natomiast automat może pracować z prędkością powyżej 2 metrów na minutę. 

Stosowanie automatów spawalniczych ma wiele zalet. Na rynku dostępnych jest wiele wysokiej jakości maszyn, trzeba je jednak dostosować do warunków panujących w konkretnym przedsiębiorstwie. Odpowiednio dobrane maszyny pozwolą zwiększenie wydajności produkcji, niezależnie od branży, w jakiej działa firma.