Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak powstają cylindry hydrauliczne?

Cylindry hydrauliczne
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Cylinder hydrauliczny, siłownik hydrauliczny, silnik hydrostatyczny to synonimy. Skąd więc wzięła się nazwa „cylinder”? Z wyobraźni konstruktorów inspirowanej kształtem cylindrycznym urządzenia. Cylindry hydrauliczne są sercem instalacji hydrauliki siłowej. Jeśli zainteresowałeś się tym tematem, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak i gdzie one powstają.

Czym jest cylinder hydrauliczny?

Cylinder hydrauliczny jest silnikiem hydrostatycznym o ruchu posuwistym, którego zadaniem jest konwersja energii potencjalnej cieczy w energię mechaniczną. Energia powstała w zamkniętym układzie wzajemnie połączonych części oddziałuje i wprawia w ruch elementy wykonawcze maszyn lub urządzeń. Przepływ cieczy hydraulicznej jest w pełni kontrolowany, co daje duże możliwości precyzyjnego sterowania pracą maszyn. Elementem roboczym siłownika może być, w zależności od jego konstrukcji tłok, membrana lub nurnik. Cylindry hydrauliczne wykonują pracę w maszynach rolniczych, budowlanych i leśnych, żurawiach, przyczepach, naczepach, podnośnikach, platformach załadunkowych oraz w bardzo wielu urządzeniach i maszynach w wielu branżach przemysłu i techniki. Hydraulika siłowa umożliwiają zarówno pracę ciężkiego sprzętu w bardzo trudnych warunkach, jak i wykonywanie precyzyjnych czynności na liniach montażowych.

Produkcja cylindrów hydraulicznych

Produkcją siłowników hydraulicznych zajmują się wyspecjalizowane firmy, dysponujące odpowiednim know-how oraz zapleczem technologicznym. Dobrym przykładem takiego przedsiębiorstwa jest działający w miejscowości Kobylanka Zakład Hydrauliki Siłowej. Najlepsi producenci siłowników hydraulicznych wykonują różnego typu cylindry – tłokowe, nurnikowe, teleskopowe i  podporowe o szerokim zakresie średnic i skoków. W zależności od zapotrzebowania produkują siłowniki jednostronnego działania, w których suw roboczy odbywa się tylko w jednym kierunku, a powrót tłoka oraz usunięcie cieczy z komory roboczej muszą być wymuszone, np. przez sprężynę lub przez sam ciężar tłoczyska oraz cylindry dwustronnego działania. W tego typu siłownikach suwy robocze odbywają się w obu przeciwstawnych kierunkach. Siłowniki składają się z dwóch komór, z których każda ma niezależne wejście. Umożliwia to wtłaczanie cieczy hydraulicznej na przemian z jednej lub z drugiej strony tłoka. Dostępne są cylindry jednotłoczyskowe, dwutłoczyskowe i wielotłokowe oraz teleskopowe. Producenci cylindrów hydraulicznych wykonują je zgodnie z wymogami producenta maszyny lub na podstawie specyfikacji technicznej dostarczonej przez zleceniodawcę.