Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Najważniejsze zasady konserwacji i napraw wózków paletowych

elektryczne wózki paletowe
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Wózki paletowe stanowią podstawowe wyposażenie magazynów, hal produkcyjnych czy firm logistycznych, ponadto bez tego typu urządzeń trudno zorganizować również pracę na budowie albo w warsztacie samochodowym. Paleciaki usprawniają wykonywanie zadań oraz podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracowników. Aby jednak mogły z sukcesem pełnić wszystkie swoje funkcje, należy regularnie dbać o ich dobry stan techniczny.

Czy wózki paletowe często ulegają awariom?

Paleciaki, szczególnie z napędem ręcznym, są uważane za urządzenia długowieczne i bezawaryjne – takie wózki charakteryzują się prostą konstrukcją i nieskomplikowanym mechanizmem działania, w związku z czym świetnie radzą sobie nawet w trudnych warunkach oraz podczas intensywnej eksploatacji. Niemniej czasami wózki paletowe także ulegają awariom, które najczęściej dotyczą problemów z opuszczaniem lub podnoszeniem wideł. Jeśli wózek nie pracuje w tych zakresach prawidłowo, najprawdopodobniej konieczne będzie uzupełnienie oleju bądź wyregulowanie zaworów.

Niektóre usterki można naprawić samodzielnie, lecz poważniejsze awarie wymagają konsultacji z profesjonalnymi serwisantami. Z pomocy specjalisty trzeba skorzystać przede wszystkim w przypadku uszkodzenia elementów konstrukcyjnych (np. wgniecenia ramy). Poza tym z fachową naprawą nie można też zwlekać w razie zauważenia jakiejkolwiek skorodowanej części. Utrzymanie paleciaków w nienagannym stanie technicznym jest możliwe wyłącznie poprzez regularne prace konserwacyjne – podkreśla pracownik Tor Industries, producenta m.in. sprzętu magazynowego.

Konserwacja wózków paletowych

Bieżące prace dotyczące konserwacji wózków paletowych mogą być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych operatorów. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy powinni sprawdzić, czy żadna część paleciaka nie nosi wyraźnych śladów uszkodzenia lub wycieków. Należy także upewnić się, że wszystkie mechanizmy działają bez zarzutu (hamowanie, skręcanie, podnoszenie, opuszczanie), systematycznej kontroli potrzebują również opony oraz światła. Z kolei monitorowanie stanu wideł polega na ocenie stopnia ich zużycia i sprawdzeniu, czy są prawidłowo ustawione.

Przed uruchomieniem elektrycznych wózków paletowych trzeba dodatkowo zweryfikować stan akumulatora. Baterię można ładować jedynie za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń, akumulatora nie wolno też wystawiać na działanie skrajnych temperatur, wilgoci lub ognia. Jakiekolwiek uszkodzenie baterii (np. przedziurawienie, zalanie) uniemożliwia bezpieczną obsługę paleciaka.

W każdej firmie powinien zostać wdrożony system codziennych list kontrolnych, ułatwiających regularne monitorowanie stanu wózków paletowych. Tego typu gotowe formularze są dużą pomocą dla operatorów – przed swoją zmianą wystarczy punkt po punkcie upewnić się, że wózek działa prawidłowo i można go bezpiecznie uruchomić. Lista nie musi być zbyt rozbudowana (najlepiej ograniczyć ją jedynie do najważniejszych mechanizmów i części).