Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wentylacja i klimatyzacja w szpitalach i innych obiektach ochrony zdrowia

System wentylacyjny
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza jest niezbędne w każdym budynku użyteczności publicznej – dotyczy to nie tylko szkół i urzędów, ale również obiektów ochrony zdrowia. W tym celu wykorzystuje się systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne, które zajmują się usuwaniem z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń, dostarczaniem świeżego powietrza oraz regulacją jego temperatury i wilgotności. Dzięki temu w szpitalach oraz innych placówkach medycznych możliwe jest uzyskanie zdrowego mikroklimatu – zarówno dla pacjentów, jak i samego personelu.

System wentylacyjny w obiektach ochrony zdrowia

Zastosowanie wentylacji w szpitalach oraz innych obiektach ochrony zdrowia ma na celu zapewnienie wymaganej higieny powietrza wewnętrznego. Mówiąc dokładniej, system wentylacyjny służy do redukcji stężenia niepożądanych cząstek, przede wszystkim drobnoustrojów, pyłów oraz gazów (w tym anestezyjnych), zapewniając tym samym lepsze warunki dla pacjentów, zwłaszcza w czasie choroby lub rekonwalescencji.

Wentylacja powinna cechować się przy tym odpowiednim kierunkiem przepływu powietrza, tj. z pomieszczeń o wyższych wymaganiach w zakresie czystości (zwłaszcza sal operacyjnych oraz izolatek) do pomieszczeń o niższych (sale chorych czy gabinety lekarskie). Nie można przy tym zapomnieć, że dobrze zaprojektowana instalacja ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla użytkowników danego obiektu, ale również stanu samego budynku. Nieprawidłowości związane z wymianą powietrza doprowadzają bowiem do kondensacji pary wodnej, co przekłada się na zawilgocenie konstrukcji oraz rozwój pleśni i grzybów.

Zastosowanie klimatyzacji w szpitalach i placówkach medycznych

W przypadku niektórych przestrzeni zastosowanie samej wentylacji jest niewystarczające, a podstawowy system musi zostać uzupełniony o klimatyzację. Dotyczy to przede wszystkim pomieszczeń laboratoryjnych, takich jak m.in. pracownie biochemiczne, hematologiczne czy biologii molekularnej. Zastosowanie urządzeń klimatyzacyjnych pozwala precyzyjnie i sprawnie kontrolować parametry powietrza, przede wszystkim temperaturę oraz wilgotność. Na tym możliwości klimatyzatorów się oczywiście nie kończą – wbudowane filtry, a zwłaszcza w bardziej zaawansowanych wersjach, jak np. HEPA, stanowią doskonałą barierę dla potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń.

W zależności od oczekiwanych rezultatów, instalacje klimatyzacyjne projektuje się z wykorzystaniem rozmaitych elementów składowych. Dzięki temu mogą powstać niezwykle rozbudowane układy typu multi-split uzupełnione o dodatkowe nawilżacze lub osuszacze powietrza – wyjaśnia nam specjalista reprezentujący firmę Waso Klim z Chorzowa, która zajmuje się montażem oraz konserwacją systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W szpitalach i innych obiektach o charakterze medycznym dość powszechnie montuje się także specjalne kurtyny powietrzne, które zapobiegają mieszaniu się powietrza z różnych pomieszczeń – dodaje ekspert.

Wentylacja i klimatyzacja w szpitalach a wymagania prawne

Chociaż systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne w obiektach ochrony zdrowia cechują się wysokim stopniem skomplikowania, to w polskim prawie brakuje ujednoliconych oraz sprecyzowanych przepisów dotyczących kwestii projektowych. Tym samym projektanci oraz zarządcy placówek medycznych są zmuszeni do korzystania z różnych źródeł prawa, zarówno aktów krajowych, jak i wspólnotowych. Do najważniejszych dokumentów w tym zakresie zaliczamy:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Co ciekawe, dość powszechnie wykorzystuje się również mocno przestarzałe wytyczne projektowe dla szpitali ogólnych (dokument pochodzi z 1984 roku, przez co nie odpowiada aktualnym wymaganiom dotyczącym mikrobiologicznej czystości powietrza w salach operacyjnych),
  • niemiecką normę DIN 1946 oraz jej kolejne aktualizacje,
  • europejską normę dotyczącą klimatyzacji i wentylacji w szpitalach z sierpnia 2009 r.

Niestety, krajowe rozporządzenia dostarczają jedynie ogólnych zasad projektowania oraz późniejszego serwisu wentylacji i klimatyzacji dla placówek zajmujących się działalnością leczniczą. Dokładniejsze wskazówki dotyczą jedynie bloków operacyjnych (czyli przestrzeni o najwyższych wymaganiach środowiskowych), jednak nawet w przypadku tych pomieszczeń informacje są na tyle skąpe, że nie stanowią wyczerpującego źródła wiedzy dla projektantów.