© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


TOFD jako metoda badania złączy spawanych

technika badawcza TOFD
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Wśród różnorodnych badań nieniszczących NDT, które zaliczane są do grupy badań pozwalających na określenie właściwości badanych elementów bez ingerencji w ich strukturę oraz jej zmiany wyróżnić można między innymi technikę badawczą TOFD. Na czym wobec tego ona polega, w jaki sposób wykonuje się badania z jej wykorzystaniem i gdzie znajduje ona zastosowanie?

Czym jest technika badawcza TOFD?

Technika badawcza TOFD, której nazwa jest akronimem jej angielskojęzycznego określenia Time-Of-Flight Diffraction bazuje na dyfrakcji fal ultradźwiękowych, za pomocą których są wykrywane oraz wymiarowane nieciągłości badanych materiałów. 

Zaliczana jest ona do jednych z najdokładniejszych i czułych metod badań nieniszczących złączy spawanych. TOFD nie używa amplitudy sygnału ultradźwiękowego w odróżnieniu od innych ultradźwiękowych metod badawczych. Zamiast tego wskazuje ona wady spoin za pomocą sygnałów pochodzących od fal dyfrakcyjnych. Pozwala więc określić jakość złączy zgodnie z normą PN-EN ISO 5817-2014-05, wskazując między innymi:

  • wady płaskie wychodzące od powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej, 
  • wady płaskie wewnętrzne,
  • wady przetopu spoin.

W jaki sposób wykonuje się badania z zastosowaniem techniki TOFD?

Specjalistyczne placówki badawcze, takie jak laboratorium badań nieniszczących DRACO do wykonania badania złączy spawanych za pomocą metody TOFD wykorzystują dwie głowice, które umieszczane są na przeciwległych stronach spojenia. Z czego pierwsza z nich odpowiada za emisję sygnałów ultradźwiękowych, natomiast druga za ich odbieranie. 

Jeśli złącze spawane pozbawione jest wad, druga z głowic odbiera dwie fale — wędrującą płytko pod powierzchnią oraz odbitą od dna. Dzięki temu wyniki badań z zastosowaniem tej metody są o wiele dokładniejsze od np. badań rentgenowskich. Dodatkowo TOFD wyróżnia się także wysoką powtarzalnością i odtwarzalnością uzyskanych z jej użyciem wyników oraz wysoką prędkością pozyskiwania danych. 

W badaniu nieniszczącym jakich elementów znajduje zastosowanie technika TOFD?

Metoda TOFD stosowana jest przede wszystkim w przypadku badania jakości złączy spawanych o grubości nie większej niż 50 milimetrów oraz nie mniejszej niż 6 milimetrów wykonywanych najczęściej na elementach ze stali niskowęglowej, które cechują się nieskomplikowaną geometrią jak np. zbiorniki czy rury. 

Niekiedy może być także stosowana do oceny jakości złączy spawanych materiałów o niskim parametrze tłumienia fal ultradźwiękowych. Za każdym razem metoda badawcza TOFD cechuje się jednak wysoką skutecznością wykrywania wad.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry