Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rozwój produkcij wyrobów z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Rozwój produkcji związany z wyrobami z tworzyw sztucznych jest napędzany przez żądania rynku takie jak: szybciej, taniej, więcej i oczywiście lepiej. Zaskakujący wzrost zużycia tworzyw sztucznych , przewyższa ponad dwukrotnie ( objętościowo) produkcję stali na świecie. Jest to wynikiem głownie nadzwyczajnej podatności technologicznej, szeroki zakres możliwości zastosowań i korzystny bilans ekonomiczny. Zależenie od potrzeb powstają kolejne mutacje procesów przetwórczych i przekraczane są istniejące ograniczenia aplikacyjne i produkcyjne, występujące przy stosowaniu materiałów tradycyjnych.

Tylko niektóre firmy jak np. www.pawform.pl są w stanie podołać tak skomplikowanym procesom związanym z produkcją tworzyw sztucznych. Budowa form wtryskowych ma bardzo specyficzny charakter. Nowe formy są niezbędne dla każdego nowego uruchomienia i często są to formy prototypowe, budowane indywidualnie po to, aby zapewnić większą wydajność produkcji, lub po prostu stworzyć nowy kształt wyrobu, bardziej funkcjonalny lub taki, który zainteresuje odbiorców. Można zatem powiedzieć, ze rozwój konstrukcji form jest tak szybki jak szybki jest wzrost wymagań stawianych wyrobom.

Jeśli chodzi o konstrukcje i wykonanie form większość krajowych narzędziowni pozostaje daleko w tyle. Przyczyną są nie tylko problemy inwestycyjne, ale w pierwszym rzędzie przestarzała organizacja, niechęć do współpracy, brak kooperacji z producentami, brak wiedzy o rozwoju technologii na świecie a także brak rozwoju w programy do symulacji wtrysku jak np. www.moldex3d.com.pl. Jedną z przyczyn jest również brak pewnych wzorców w zakresie postępowania ofertowego, określenie warunków technicznych wytwarzania form, prób i odbioru oraz bieżącej obsługi form.

Kiedy mówimy o technologii wtryskiwania tworzyw sztucznych, wiemy ze tutaj podstawowym pojęciem a zarazem najsłabszym ogniwem procesu produkcyjnego jest forma wtryskowa. Podczas kilkusekundowego wypełniania formy, następuje chłodzenie, w środku zachodzi wiele zjawisk związanych z przemianą stanu tworzywa. Formy jako narzędzia nie posiadają swojego odpowiednika w oprzyrządowaniu do obrabiania innych materiałów. Konstrukcja form wtryskowych  jest odrębną specjalnością narzędziową. Można by powiedzieć, że narzędziownie produkujące formy wtryskowe są już na świecie odrębną dziedziną przemysłu. Forma wtryskowa jest stałym elementem procesu wtryskowego i jedną ze składowych tego procesu. Oczekiwania producentów wyrobów z tworzyw sztucznych z roku na rak rosną coraz bardziej jeśli chodzi o jakość, czas i terminowość wykonywania elementów z tworzyw sztucznych. By móc spełniać takie wymagania, potrzebna jest przemiana w tradycyjnej organizacji narzędziowni. Jeśli mówimy o nowoczesnej narzędziowni, musi być ona przygotowana do wytwarzania atestowanych form klasy QS, znaczy to tyle, że ich funkcjonalność jest całkowicie podporządkowana warunkom produkcji korporacyjnej wielkich branż przemysłowych, spożywczych i innych.  Formom takim stawa się wysokie wymagania, cechuje je duża dowolność konstrukcyjna i wykonawcza, ponieważ każdy nowy wyrób wymaga innych rozwiązań.

Coraz większe wymagania jakościowe stawiane wyrobom finalnym przy równoczesnej inercji warunków ich wytwarzania spowodowały, że cały ten proces wdrażania wyrobu stał się przedmiotem badan i analiz.  Ważną rolę odgrywa wprowadzenie systemu prewencji błędów, który może być stosowany zarówno przy wdrażaniu pojedynczego wyrobu , jak tez w przypadku większych przedsięwzięć, jak np. montaż podzespołów. Unikanie takich błędów wymaga stworzenia łańcucha procesów wdrażania wyrobu, ustalenia w ramach tego łańcucha metody komunikacji zapewniającej stałą możliwość interwencji i uzgadniania dopuszczalnych zmian na każdym etapie projektowania  i wykonawstwa.

Duże branże przemysłowe tworząc opisany wcześniej system organizacyjny ściśle określają wymagania stawiane formom, dzięki temu narzędziownia, albo je zaakceptuje, albo przestanie być partnerem.

Jeżeli szukasz firmy, która wykona dla Ciebie dobrej jakości formy, gdzie efektem końcowym będzie poprawnie zaprojektowana i wykonana wypraska, skorzystaj z usług firmy Pawform, która posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy! 

Narzędziownia Pawform

Formy wtryskowe

Wyroby z tworzyw sztucznych