Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Spawanie MAG, MIG i TIG - podstawowe różnice i zastosowania

Spawanie
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Spawanie umożliwia trwałe łączenie ze sobą elementów metalowych. Jednak poszczególne metody spawania znacząco się od siebie różnią i mają odmienne zastosowania. Przybliżymy najpopularniejsze z nich oraz wskażemy ich główne zastosowania.

Podstawowe metody spawania

Wyróżnić można kilka metod spawania, różniących się źródłem energii cieplnej czy metodyką pracy. Do najpopularniejszych metod spawania zalicza się m.in.

  • spawanie w osłonie gazowej (MIG/MAG),
  • spawanie łukową nietopliwą elektrodą (TIG),
  • spawanie elektrodami otulonymi (MMA),
  • spawanie gazowe (311),
  • spawanie łukiem plazmowym (PAW),
  • spawanie wiązką laserową (LBW).

Jak dowiadujemy się od właściciela firmy BI Konstruktor, oferującej spawanie na Śląsku: “Najczęściej stosowane metody to MIG i MAG oraz TIG. Z powodzeniem stosujemy je w przypadku różnej wielkości konstrukcji. Wyróżniają się odpowiednią dokładnością, a przy tym zapewniają szeroki wachlarz zastosowań.”

Omówimy zatem szerzej różnice między metodami MIG, MAG i TIG oraz ich zastosowania.

Spawanie MIG a MAG

Zarówno MIG, jak i MAG są metodami spawania w osłonie gazowej. Wykorzystuje się w nich jednak inne gazy - inertne (obojętne), jak argon czy hel w metodzie MIG (Metal Inert Gas) oraz aktywne (dwutlenek węgla lub mieszanka CO2 z argonem) w metodzie MAG (Metal Active Gas).

Gaz obojętny osłania elektrodę i jeziorko spawalnicze, z kolei aktywny uczestniczy w spawaniu i ma wpływ na proces metalurgiczny. Ta różnica przekłada się bezpośrednio na zastosowanie obu metod. Spawanie MIG stosowane jest do łączenia ze sobą metali nieżelaznych i ich stopów, z kolei spawanie MAG wykorzystuje się w przypadku stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

MIG i MAG to jedne z najpopularniejszych i wszechstronnych metod, dlatego też znaleźć można wiele firm, wykonujących spawanie MIG na Śląsku i na terenie całej Polski.

Spawanie TIG

Metoda TIG wykorzystuje nietopliwą elektrodę wolframową, a cały proces spawania odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego, obojętnego chemicznie. To, co wyróżnia metodę TIG to:

  • uniwersalność - z jej pomocą można praktycznie wszystkie metale i stopy,
  • wysoka jakość i czystość spoiny - podczas spawania TIG nie wytrąca się żużel, mogący zanieczyścić spoinę.

“Spawanie metodą TIG stosujemy w przypadku konstrukcji ze stali nierdzewnych oraz metali nieżelaznych, a także, gdy projekt konstrukcji wymaga spoin wysokiej jakości” - mówi właściciel Biura Inżynierskiego Konstruktor, wykonującego spawanie TIG na Śląsku - “Metoda ta jest stosunkowo wolna, jednak gwarantuje odpowiednią czystość spoiny i umożliwia łączenie metali innych niż stal.”

Spawanie? Zleć je profesjonalistom!

Chcesz skorzystać z profesjonalnych usług spawalniczych? Szukasz godnej zaufania firmy? Zapoznaj się z ofertą Biura Inżynierskiego Konstruktor, oferującego spawanie w Rudzie Śląskiej, a także spawanie w Katowicach i pozostałych, śląskich miastach.