Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zmniejszyć zużycie energii w przedsiębiorstwie?

Audyt efektywności energetycznej
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej leży w interesie każdej osoby prywatnej a także przedsiębiorstw. Z jednej strony związane jest to z minimalizacją wydatków i oszczędnością, a z drugiej zbyt duże zużycie energii elektrycznej wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne. Przepisu na mniejsze zużycie prądu szukają wszyscy. Znalezienie odpowiedniego rozwiązania może być czasochłonne i wymagające ale warte finalnego efektu – zarówno finansowego, jak i proekologicznego.

Audyt efektywności energetycznej

Wszelkiego rodzaju procesy technologiczne, zarówno te służące wytwarzaniu energii, jak i jej przetwarzaniu, związane są ze stratami energii. Jest to element, którego nie da się uniknąć, jednak straty te powinny być ciągle kontrolowane i nadzorowane. W celu zapewnienia ekonomicznej i właściwej kontroli, a także zminimalizowania strat przeprowadza się audyty efektywności energetycznej. Dzięki nim możliwe jest zidentyfikowanie nadmiernych strat energii i wskazanie sposobu ich minimalizacji w celu ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia wydatków.

Audyt nie jest przykrym obowiązkiem, lecz elementem świadomego prowadzenia przedsiębiorstwa. Umożliwia on poprawienie działań modernizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych. Audyt efektywności energetycznej przeprowadzany jest  na potrzeby uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białego certyfikatu.

Polega on na analizie zużycia energii przez obiekt, instalację lub urządzenia, a także ocenę stanu technicznego obiektu. Jego celem jest wskazanie słabych punktów na energetycznej mapie zakładu. Służy to poprawie efektywności energetycznej – oszczędzeniu energii i zwiększeniu opłacalności ekonomicznej.

Zmniejszenie zużycia energii

Zmniejszenie zużycia energii opierające się na przejściu audytu efektywności energetycznej

Audytowi efektywności energetycznej może zostać poddany zarówno główny proces produkcyjny, technologiczny jak i poszczególne procesy pomocnicze, a także urządzenia ciągu technologicznego. Prawidłowo przeprowadzony audyt w pełnym zakresie jest cennym źródłem wiedzy na temat całego przedsiębiorstwa. Uważny właściciel i jego doradcy są w stanie wyciągnąć z niego wiele cennych informacji, które ulepszą funkcjonowanie firmy.

Wspiera również zabiegi mające na celu dbanie o jakość oferowanych produktów, gdyż dzięki niemu możliwe jest znalezienie powodów pogorszenia się efektywności maszyn oraz różnych cech istotnych dla poprawności działania produktu.

Zatem audytowi podlegają:

 • budynki,
 • elektroenergetyka,
 • źródła ciepła,
 • instalacje technologiczne,
 • sieci przesyłowe,
 • transport.

Przebieg audytu

Jak każdy proces kontrolny składa się on z wielu elementów i mniejszych części kontrolnych. Wymienić można następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji procesów i urządzeń,
 2. Opracowanie programu audytu, w którym określony zostaje ramowy harmonogram działań,
 3. Wykonanie pomiarów obiektowych zarówno tych głównych, wynikających z programu audytu, jak i pomiarów uzupełniających, wynikłych w trakcie prowadzenia prac,
 4. Opracowanie i analiza wyników pomiarów w formie raportu,
 5. Wdrożenie i monitorowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii i oszczędność kosztów.

Czas realizacji audytu uzależniony jest od wielu czynników, jednakże najważniejsza jest wielkość przedsiębiorstwa i bogactwo jego zasobów. Przyjmuje się jednak, że audyt trwa od kilku dni do kilku lub kilkunastu tygodni.

zużycie energii elektrycznej 1

Przykładowe działania, które mogą ograniczyć zmniejszenie zużycie energii

Działań mających wpływ na zużycie energii elektrycznej jest wiele. Pierwszym, najprostszym krokiem do zwiększenia efektywności jest uzyskanie na podstawie audytu informacji o zużyciu energii przez obiekt oraz określenie sposobu opłacalnej oszczędności. Jest to proces wymagający wprowadzenia w życie zaleceń audytu oraz przeprowadzenia ponownego pomiaru, w celu kontroli wprowadzonych zadań.

Drugim sposobem, który może wpłynąć na zużycie energii jest zainstalowanie oświetlenia LED. Dzięki niemu koszty energii elektrycznej mogą się znacząco obniżyć. Pozwoli to na redukcję wytwarzanego ciepła, polepszenie warunków pracy i zmniejszenie kosztów. Szacuje się, że oświetlenie LED może zmniejszyć zużycie prądu od 25 do 80%. Zatem inwestycja w nowe oświetlenie jest jak najbardziej opłacalna.

Trzecim sposobem na ograniczenie zużycia energii jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. Produkcja energii przez przedsiębiorstwo zapewnia niezależność od wahań cen energii oraz redukcję śladu środowiskowego, która to z kolei pozytywnie wpłynie na odbiór firmy przez potencjalnych klientów.

Podsumowując – ograniczenie zużycia energii elektrycznej opłaca się zarówno firmie jak i jej klientom. Wpływa ono na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo oraz zapewnia ochronę środowiska. Warto zatem zainwestować w oszczędność dla firmy i planety.