© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Przemysł
  • Skup oleju przepracowanego, gdzie oddać odpady?

Skup oleju przepracowanego, gdzie oddać odpady?

skup oleju przepracowanego
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Przepracowany olej to odpad niebezpieczny. Oznacza to, ze zagraża on potencjalnie lub realnie środowisku i prawdopodobnie zawiera w składzie szkodliwe substancje chemiczne. Do gromadzenia oleju przepracowanego dochodzi w zakładach przemysłowych, warsztatach samochodowych, na stacjach paliw i stacjach kontroli pojazdów, ale nie tylko. Co zrobić z przepracowanym olejem? Na pewno nie możesz wylać go do kanalizacji!

Grupa odpadowych olejów obejmuje produkty olejowe, które były eksploatowane w różnego rodzaju urządzeniach, jak również takie, które nie były eksploatowane i zmieniły swoje pierwotne właściwości na skutek niewłaściwego magazynowania bądź procesu starzenia.

Skład chemiczny odpadu jest zależny od rodzaju oleju, który uległ zużyciu, od źródła pochodzenia produktu i poszczególnych jego składników oraz rodzaju przemian fizykochemicznych, które miały miejsce w trakcie eksploatacji. Może także zostać zmieniony w skutek zanieczyszczeń podczas zbiórki i magazynowania przepracowanego oleju.

Ilość zanieczyszczeń i szkodliwych domieszek w składzie przepracowanego oleju sprawia, że jest to odpad niebezpieczny, zagrażający potencjalnie bądź w sposób realny środowisku i organizmom żywym. Sposób składowania i transportowania olejów odpadowych jest określony w ustawie i należy przestrzegać związanych z tym przepisów dla uniknięcia finansowych kar. Pod żadnym pozorem nie możemy pozbyć się odpadowego oleju tak, jak pozbywamy się pozostałych odpadów płynnych, czyli na przykład poprzez wylanie do studzienki kanalizacyjnej. Co zatem zrobić z olejem przepracowanym? Jak pozbywają się go właściciele dużych przedsiębiorstw, gdzie gromadzone są duże ilość niebezpiecznego odpadu?

Skup oleju przepracowanego sposobem na bezpieczną utylizację

Małe ilości przepracowanego oleju, na przykład po samodzielnej wymianie oleju samochodowego, można oddać do do lokalnego PSZOK-u czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Przyjmują go też czasem niektóre warsztaty samochodowe lub stacje benzynowe – jeśli mamy zaprzyjaźniony punkt, z którego korzystamy regularnie. W przypadku dużych podmiotów, zakładów produkcyjnych czy właśnie przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, oddają one przepracowany olej do utylizacji. Jak to przebiega? Wiele przedsiębiorstw korzysta z usługi, jaką jest skup oleju przepracowanego. Po podpisaniu umowy na odbiór odpady są regularnie odbierane w umówionym terminie i transportowane w bezpiecznych, przepisowych warunkach do miejsca utylizacji. Skup przepracowanego oleju jest najłatwiejszym, najbardziej opłacalnym i bezpiecznym sposobem na pozbycie się szkodliwych odpadów olejowych.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry