Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Biogazownia - jak działa?

Biogazownia
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

W Polsce funkcjonuje już ponad 100 biogazowni rolniczych. Tyle samo obiektów powstało przy składowiskach odpadów oraz oczyszczalniach ścieków. Eksperci twierdzą, że nasz kraj ma ogromny potencjał w tym zakresie, a budowa biogazowni na szeroką skalę mogłaby się znacząco przyczynić do transformacji energetycznej. To szczególnie ważne, ponieważ zielona energia niesie podwójne korzyści – pozwala inwestorowi zaoszczędzić pieniądze i dodatkowo odciąża środowisko.

Jak powstaje biogaz?

Biogazownia jest inwestycją zapewniającą stabilne źródło energii odnawialnej. Zasada jej działania opiera się na produkcji biogazu tworzącego się w wyniku przetwarzania materii organicznej. W tym celu specjalne szczelne silosy napełnia się substratem, który przy zapewnieniu odpowiednich warunków ulega procesom fermentacji. Ich efektem ubocznym jest wydzielanie się biogazu. Surowiec ten może być wykorzystany w charakterze paliwa. Przy zastosowaniu odpowiedniej instalacji elektrycznej w biogazowni, gaz może zostać przekształcony na energię elektryczną lub cieplną. W ten sposób inwestor może niewielkim kosztem pozyskiwać prąd, uniezależniając się zupełnie od warunków atmosferycznych, które wpływają na wydajność instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Warto dodać, że szczelne instalacje biogazowni nie emitują nieprzyjemnych zapachów i przy odpowiedniej eksploatacji są całkowicie bezpieczne w użytkowaniu.

Substraty dla biogazowni – skąd je wziąć?

Biogazownia zapewnia dodatkowo korzyści na innych płaszczyznach. Substraty używane do produkcji biogazu to zwykle odpady rolnicze, przemysłowe lub komunalne. Na szeroką skalę wykorzystuje się obornik i gnojowicę oraz odpady roślinne pochodzące z pól uprawnych. W biogazowniach rolniczych zastosowanie znajdują także kiszonka kukurydziana oraz buraczana, charakteryzujące się największą wydajnością. W wyniku procesu fermentacji substraty zostają przekształcone w poferment, który znakomicie sprawdza się w charakterze nawozu na pola uprawne. Jest biologicznie czysty i nie wydziela zapachów w przeciwieństwie do obornika czy gnojowicy. Warto pamiętać o tym, że substratem dla biogazowni mogą być odpady ze spożywczych zakładów produkcyjnych, w tym ubojni oraz mleczarni, odpady ze składowisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków. Łatwo więc domyślić się, że biogazownia nie tylko pozwala pozyskać zieloną energię, ale rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów organicznych. Może stać się również źródłem wartościowego nawozu organicznego lub środka poprawiającego właściwości gleby.