© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Techniki cięcia laserowego metali

Cięcie laserowe
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Obróbka metalu może być współcześnie wykonywana z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Materiał ten wykorzystywany jest w wielu branżach, dlatego tak ważna jest możliwość jego perfekcyjnego ukształtowania. Z tego powodu popularne jest cięcie laserowe, z czego wyróżnia się kilka, różniących się od siebie technik – na czym polega każda z nich i z jakimi korzyściami się wiąże?

Dwie techniki o różnej specyfice

Aktualnie do technik cięcia laserowego metalu zalicza się: cięcie poprzez topnienie i wydmuchiwanie oraz cięcie poprzez wypalanie. Każda z nich stosowana jest w tym samym celu, natomiast różna jest specyfika procesu obróbki metalu, która im odpowiada – podpowiada ekspert z firmy Kołaszewski.

Warto przy tym wspomnieć, że alternatywą dla obróbki laserowej jest obróbka mechaniczna, znacznie mniej nowoczesna od tej pierwszej. Techniki cięcia laserem mogą być różne, natomiast do obróbki metalu odpowiednie są tylko dwie z nich: topnienie i wydmuchiwanie oraz wypalanie. W trakcie ich stosowania wykorzystywany jest gorący płomień lasera oraz gaz techniczny cechujący się wysokim poziomem czystości. Typowe dla obu technik jest spożytkowanie energii fotonów do ukształtowania obrabianego materiału.

Cięcie laserowe przez topnienie i wydmuchiwanie polega na spowodowaniu stopnienia metalu, czyli zmianie jego stanu – ze stałego na ciekły, co jest możliwe dzięki zogniskowanej wiązce. Następnie dochodzi do usunięcia stopionego metalu ze szczeliny cięcia za pomocą silnego strumienia gazu obojętnego. Nieco inny jest proces cięcia metalu poprzez wypalanie. W przypadku tej techniki na materiał skierowana jest zogniskowana wiązka, w wyniku czego metal ulega wypaleniu strumieniem tlenu bądź mieszaniny gazów, w której skład wchodzi tlen o właściwym stężeniu.

Jakie są podstawowe zalety cięcia laserem?

Główną zaletą cięcia laserowego metali jest czas wykonania danej pracy. Ta metoda, niezależnie od wybranej techniki (tj. cięcie przez topnienie i wydmuchiwanie bądź cięcie przez wypalanie), wiąże się z dużą oszczędnością czasu, w odniesieniu do konwencjonalnych sposobów cięcia metalu. Dodatkowo zastosowanie lasera pozwala na bardzo dokładne, precyzyjne przecięcie obrabianego materiału. Do innych zalet tej metody zalicza się też między innymi: możliwość automatyzacji cięcia, brak konieczności przeprowadzenia obróbki wykańczającej po wykonaniu cięcia laserowego czy wąską szczelinę cięcia (co przekłada się na zaoszczędzenie materiału). Cięcie laserowe metalu jest więc ekonomiczne, precyzyjne i łatwe w wykonaniu. Ważne jednak, by wybierać do tego urządzenia prawdziwie wysokiej klasy, takie jak na przykład FK STEEL.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry