© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa
 |  Redakcja  |  Przemysł

Optymalizacja procesów produkcyjnych coraz częściej prowadzi do tego, że praca ludzi zastępowana jest maszynami i robotami. To zmniejsza koszty produkcji, poprawia wydajność przedsiębiorstwa i zapewnia jednolity standard wytwarzanych dóbr. Projektowaniem i dostarczaniem systemów sterowania automatyki przemysłowej zajmuje się firma PG SYSTEMS

Jak działa automatyzacja produkcji?

W przemysłowej produkcji dąży się do tego, by końcowy produkt wytworzyć jak najniższym kosztem, dzięki czemu klienci mogą za niego zapłacić niższą cenę. Liczy się nie tylko szybkość produkcji, ale i dokładność oraz ciągłość pracy, dlatego właśnie w fabrykach większość takich procesów jest obecnie zautomatyzowana. Obecność fizycznego personelu może być dzięki temu zredukowana do niezbędnego minimum.

Skuteczność tego rozwiązania zależy od dobrego projektu. Dobrze zaprojektowany system automatyki przemysłowej, oferowany między innymi przez pgsystems.pl, programowanie sterowników, dostarczenie niezbędnych urządzeń i sprawdzenie, czy gotowa linia spełnia założenia producenta oraz wymagania Dyrektywy Maszynowej. Ważne jest również to, by zautomatyzowane systemy na bieżąco poddawać przeglądom i konserwacji, bo od tego zależy płynność i bezawaryjność pracy.

Automatyka przemysłowa bardzo przydaje się zwłaszcza w tych miejscach, gdzie produkcja opiera się na bardzo szybkich i precyzyjnych działaniach, na przykład w branży elektronicznej, spożywczej, farmaceutycznej.

Jakie korzyści daje automatyka przemysłowa i automatyzacja produkcji?

Automatyzacja bardzo pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wypadków w miejscu pracy, ponieważ w miejscach szczególnie niebezpiecznych można zrezygnować z obecności pracowników, do tego proces jest na bieżąco kontrolowany przez maszyny i nie dochodzi do wypadków spowodowanych błędem ludzkim.

W zależności od typu produkcji, system automatyki zawiera czujniki, sterowniki, kontrolery, regulatory, przetwornice częstotliwości reagujące na wszelkie zmiany w procesie wytwórczym i jeśli zostanie wykryte jakieś zagrożenie, najprościej mówiąc uruchamiany jest alarm i urządzenia przestają pracować, do czasu, aż zostanie usunięta przyczyna awarii.

W ramach nadzoru nad pracą maszyn zbierane są także dane dotyczące procesów produkcyjnych. Na ich podstawie można ocenić, czy system jest wystarczająco wydajny i co jeszcze dałoby się usprawnić, z korzyścią dla samej firmy, jak i końcowych odbiorców.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry