© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Tenslab

Laboratorium Wzorcujące Tenslab
 |  Redakcja  |  Przemysł

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Tenslab w Gdyni zostało utworzone w 2016 roku. Jest to drugie pod względem długości funkcjonowania laboratorium wzorcujące należące do grupy Tenslab i mieści się ono na terenie byłej Stoczni Gdynia, przy ulicy Czechosłowackiej 3 (pom. 4.13, Park Konstruktorów).

Usługi oferowane przez Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Wzorcujące Tenslab świadczy kompleksowe usługi w obszarze wzorcowania przyrządów pomiarowych.

W skład oferty akredytowanego Laboratorium Wzorcującego wchodzą usługi kalibracji (tzn. wzorcowania) przyrządów pomiarowych. Wzorcowanie jest to, zgodnie z definicją zamieszczoną w Międzynarodowym Słowniku Metrologii Prawnej z 2005 roku – działanie, które przy zaistnieniu określonych warunków pozwala ustalić i opisać zależność występującą między wielkościami wzorcowymi a wskazaniami przyrządów wzorcowych. Na podstawie danego wskazania oraz korelacji między nim a wartością nominalną obliczany zostaje błąd pomiaru w danym punkcie. Wyniki wzorcowania są obarczone niepewnością pomiaru, która jest obliczona dla na podstawie uzyskanych wyników pomiaru oraz w dużej mierze zależy od jakości sprzętu jakim dysponuje dane laboratorium wzorcujące. 

Laboratorium Tenslab

Oferta Laboratorium dotyczy urządzeń stosowanych w następujących dziedzinach pomiarowych:

  • moment siły; czyli przyrządy takie jak: wkrętaki i klucze dynamometryczne oraz wzmacniacze momentu siły;
  • temperatura oraz względna wilgotność; odnośnie tej dziedziny wyróżnia się takie przyrządy, jak np. termometry (elektryczne, zanurzeniowe czy wyposażone w sondę stykową), termohigrometry służące do pomiaru warunków, psychometry oraz pirometry, tzn. termometry bezkontaktowe IR;
  • parametry geometryczne (kąt, długość).; grupa to obejmuje wiele urządzeń, takich jak m.in.: suwmiarki, spoinomierze, czujniki zegarowe oraz diatesty (czujniki dźwigniowo-zębate), średnicówki, wysokościomierze, głębokościomierze, szczelinomierze, sprawdziany szczękowe do wałków, wzorce schodkowe przeznaczone do grubościomierzy UT, pierścienie wzorcowe gładkie, sprawdziany tłoczkowe gładkie oraz wiele innych rodzajów przyrządów;
  • ciśnienie – w tym przypadku wyróżnia się m.in. ciśnieniomierze sprężynowe, elektroniczne i odległościowe oraz przetworniki ciśnienia;
  • parametry elektryczne, do pomiaru których używane są m.in. następujące przyrządy: multimetry cyfrowe, mierniki cęgowe i pętli zwarcia, kalibratory wielofunkcyjne (measure and source), mierniki służące do pomiaru poziomu rezystancji izolacji oraz działania wyłączników różnicowoprądowych RCD, analogowe przyrządy tablicowe oraz testery do weryfikacji działania instalacji elektrycznych;
  • badania nieniszczące NDT – defektoskopy ultradźwiękowe, defektoskopy (magnesy) jarzmowe oraz grubościomierze ultradźwiękowe;
  • kontrola powłok malarskich i powierzchni – w skład tej grupy wchodzą m.in. takie urządzenia, jak: chropowatościomierze, mierniki przyczepności powłok (pull off adhesion testing) oraz profilu powierzchni, grzebienie służące do pomiaru grubości powłok lakierowanych, mierniki grubości powłok, wzorce foliowe, noże do wykonywania siatki nacięć (adhezja powłok malarskich), testy szczelności powłok oraz konduktometry;

Jak widać powyżej oferta Laboratorium Tenslab jest bardzo obszerna i obejmuje liczne oraz zróżnicowane grupy urządzeń pomiarowych. Aby poznać szczegółową ofertę zakresu wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej: https://tenslab.pl/oferta/laboratorium-wzorcujace bądź skontaktować się z Laboratorium w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług wykonywanych przez akredytowane Laboratorium Wzorcujące Tenslab.

Wprowadzone przez laboratorium metody pomiarowe są zgodne z systemem zarządzania spełniającym wymogi PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (laboratorium uzyskało akredytację PCA – Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 180). Ponadto, jakość usług jest gwarantowana przez wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz obszerną wiedzę personelu laboratorium.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry