Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega analiza TOC wody i osadów?

Analiza TOC
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Analiza TOC dotyczy zawartości węgla organicznego w wodzie. Ogólny węgiel organiczny, czyli Total Organic Carbon, w skrócie TOC – jest parametrem używanym do opisywania groźnych zanieczyszczeń. Substancje organiczne mogą pochodzić z wody zasilającej, a więc  wody surowej. Właśnie dlatego tak ważne jest jej regularne badanie, szczególnie gdy ujęcie ma służyć ludziom.

Analiza TOC – kto ją przeprowadza?

Wysokie zawartości TOC prowadzą do degradacji nawet najnowocześniejszych systemów oczyszczania wody. Ponadto mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Skąd pochodzą zanieczyszczenia organiczne? W ich skład wchodzą między innymi pochodne tworzyw sztucznych, alkohol, ropa naftowa czy rozpuszczalniki organiczne.

Wśród rodzimych producentów środków chemicznych do kondycjonowania wody jesteśmy niekwestionowanym liderem. Angażujemy się w naszą misję i cały czas wdrażamy nowe rozwiązania. W naszym nowoczesnym laboratorium przeprowadzamy badania parametrów fizykochemicznych i chemicznych nie tylko uzdatnionej wody przemysłowej, ale również wody surowej. Oznaczamy jej skład chemiczny oraz skład osadów w niej występujących. Przeprowadzamy zaawansowaną analizę pierwiastków oraz tak zwaną analizę TOC dla wody przemysłowej i surowej, a także analizę TOC dla osadu. Mierzymy także zawartość węgla ogólnego, zawartość węgla ogólnego nieorganicznego oraz zawartość ogólnego węgla organicznego – mówi przedstawiciel firmy ESC GLOBAL.

Wymienione pomiary określa się jako analizy OWO. Do czego tak naprawdę służą?

Do czego służy analiza TOC i pozostałe pomiary?

Warto wiedzieć, że w przypadku wody pitnej mowa o poważnych, kancerogennych efektach ubocznych. Węgiel organiczny, który reaguje między innymi z chlorem, tworzy z czasem niebezpieczne dla człowieka produkty uboczne – na przykład chloryny, które uważa się za potencjalnie rakotwórcze. Z kolei w przypadku oczyszczania ścieków, monitorowanie zawartości węgla organicznego ma realny wpływ na  wydajność całej oczyszczalni.

Poza tym analiza TOC jest stosowana w wielu branżach i gałęziach przemysłu, między innymi w elektrowniach. Ograniczenie narastania substancji pochodzenia organicznego przekłada się bowiem na zwiększoną wydajność tego rodzaju miejsc. Sprawdzając na bieżąco stan wody zasilającej, unika się kosztownych napraw drogiego sprzętu. W zakładach farmaceutycznych wodę stosuje się przy produkcji leków, co samo w sobie tłumaczy konieczność jej absolutnej czystości. Przepisy jasno zresztą wskazują, że w odniesieniu do tej branży należy stosować dokładne limity stężenia węgla organicznego. Dzięki temu udaje się zapobiec wzrostowi szkodliwych bakterii.