© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Przemysł
  • Sprawdzone sposoby na prawidłową selekcję odpadów komunalnych

Sprawdzone sposoby na prawidłową selekcję odpadów komunalnych

selekcja odpadów komunalnych
 |  Redakcja  |  Przemysł

Odpady komunalne gromadzone na posesjach prywatnych i przy osiedlach trafiają do sortowni odpadów i zakładu utylizacji, gdzie te biodegradowalne trafiają na plac, najczęściej do specjalnych boksów wykonanych z bloczków betonowych. Nawet tzw. odpady segregowane są ponownie sprawdzane pod kątem prawidłowej selekcji i przekazywane do recyklingu bądź utylizacji. Proces ten musi przebiegać w określonych warunkach, w których zachowane jest bhp, a także ograniczona emisja szkodliwych związków do atmosfery.

Ważenie i sortowanie odpadów

Wiele osób sądzi, że odpady trafiające do ciężarówek i tak są mieszane i spalane, a to błąd. Każda ciężarówka przyjeżdżająca do zakładu selekcji i utylizacji odpadów jest ważona, a następnie odpady są transportowane do sortowni, gdzie na specjalnych taśmach dokonywana jest selekcja, zarówno ręczna, jak i mechaniczna.

Odpady są dzielone na frakcje. Przede wszystkim są trzy podstawowe odpady wtórne, podlegające recyklingowi, a także biodegradowalne i nie nadające się do recyklingu przeznaczone do spalania w specjalnych warunkach.

Rola bloczków betonowych w zakładzie utylizacji odpadów i w składowiskach

Śmieci, które gromadzone są w składowiskach odpadów muszą być odpowiednio oddzielone, aby zapewnić bezpieczeństwo w razie zaprószenia ognia. Do tego celu doskonale sprawdzają się betonowe bloki, na które nie potrzeba pozwolenia, gdyż można ustawiać je bezpośrednio na gruncie lub betonie bez konieczności budowania fundamentów. Dzięki temu zakład nie potrzebuje dodatkowych pozwoleń na systemy odgradzające, a bloki betonowe ustawiane są na specjalnych wpustach jak popularne klocki.

Taki system pozwala na wielokrotne zmiany położenia czy rozszerzanie boksów z bloków betonowych, w których gromadzone są śmieci po segregacji, czekające na dalszą obróbkę, w przypadku surowców wtórnych lub skierowanie do spalarni. Na strukturę bloczka betonowego i całą konstrukcję nie ma również wpływu praca ciężkiego sprzętu na wysypiskach śmieci.

Obróbka plastiku do ponownego wykorzystania

Wszelkie surowce wtórne są poddawane procesowi rozdrabniania, dzięki czemu mogą zostać ponownie wykorzystane. Jeśli chodzi o plastik, który jest w szczególnym kręgu zainteresowania ekologów, ze względu na długość jego rozkładania się w naturze, przez setki, a nawet tysiące lat, to zostaje on poddany procesom glikolizy, hydrolizy, metanolizy lub pirolizy. Te których nie można ponownie wykorzystać ze względu na zanieczyszczenie poddawane są spalaniu, z którego odzyskiwana jest energia cieplna.

Również plastik przed procesem spalania w ściśle określonych warunkach, zapewniających maksymalną redukcję szkodliwych związków może być umieszczony na specjalnie przygotowanych składowiskach. Wykorzystanie na nich betonowych bloków znacznie zwiększa bezpieczeństwo, a także ułatwia oddzielenie poszczególnych surowców. Bloczek betonowy jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, zarówno na wilgoć, jak i na mróz dlatego taka osłona składowiska jest inwestycją na lata.

Bioelektrownia w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych

Ważną rolę w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych pełni bioelektrownia, która zasilana jest gazami powstałymi w procesie spalania śmieci, które zostają przekształcone w energię elektryczną i cieplną, która stanowi zaopatrzenie dla zakładu, dzięki czemu jest on samowystarczalny, a szkodliwe substancje są przekształcane w pozytywny sposób.

Prawidłowa selekcja odpadów komunalnych zaczyna się od gospodarstw domowych. Jednak całą mrówczą pracę wykonuje zakład składowania i utylizacji odpadów komunalnych. Dzięki zastosowaniu systemu grodzenia w postaci bloczków betonowych, zapewnione jest większe bezpieczeństwo składowania, a także porządek w miejscu, gdzie gromadzone są odpady.

Selekcja odpadów ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ich liczby zarówno przez skierowanie ich do recyklingu, jak i spalania w specjalnych warunkach. Połączenie systemu taśm montażowych, a także pracy ludzi zatrudnionych w sortowniach i zaawansowanych technologicznie maszyn pozwala na zmniejszenie choć odrobinę ilości generowanych śmieci.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry