© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest odmetanowanie kopalni?

odmetanowanie kopalni
 |  Redakcja  |  Przemysł

Odmetanowanie opiera się na stworzeniu sieci przewodów złożonych z otworów i rurociągów, niezależnej od wyrobisk górniczych, izolowanej od powietrza kopalnianego oraz hermetycznie zamkniętej. Do najskuteczniejszych technik realizacji tego procesu należy drenaż gazu z otamowanych zrobów oraz górotworu. Następnie jest on odprowadzany osobnymi rurociągami do grupowych prądów powietrza zużytego, bądź też na powierzchnię. Kiedy konieczne jest przeprowadzenie odmetanowania kopalni?

Odmetanowanie kopalni

Głównym celem odmetanowania kopalni jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przeprowadzanych w niej robót. Proces ten polega na ujmowaniu wysokoprocentowej mieszaniny powietrzno-metanowej z górotworu, aby na stacji odmetanowania oraz w głównych rurociągach stężenie metanu utrzymywane było na optymalnym i bezpiecznym poziomie.

Zastosowanie ujętego metanu

Gospodarcze zastosowanie ujętego metanu to bardzo istotny aspekt działalności przedsiębiorców węglowych. Pozwala na uzyskiwanie energii zaspokajającej własne potrzeby energetyczne, a jednocześnie umożliwia redukcję wydatków związanych z prowadzeniem procesu odmetanowania. Prowadzenie robót górniczych podczas stałego przewietrzania wyrobisk w składach powietrza i kopalniach metanowych doprowadza do obniżenia ilości metanu nawet o kilka dziesiątych procenta. Objętościowa zawartość metanu wzrasta jednak do znacznych wielkości, ze względu na dużą ilość powietrza w szybie wydechowym.

Przebieg odmetanowania kopalni

Odmetanowanie kopalni podejmowane jest na podstawie prognozy metanowości bezwzględnej, przygotowywanej dla określonej parceli ściany. Następnie na podstawie wyników tej oceny opracowywany jest odpowiedni projekt techniczny, który zawiera m.in. szacunek łącznej ilości otworów metanowych do warstw spągowych i stropowych, ilość gazu do ujęcia poprzez roboty odmetanowania czy ilość zbiorów otworów metanowych oraz ich wzajemną odległość. Projekt uwzględnia również przepustowość rurociągów, która opracowywana jest na podstawie technologii wiercenia otworów metanowych.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry