Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Formy niwelowania hałasu przemysłowego

Tłumiki hałasu przemysłowego
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Hałas to w praktyce każdy dźwięk (zwłaszcza długotrwały), który negatywnie wpływa na ludzki organizm. Ten wpływ objawia się w różny sposób, w zależności od natężenia hałasu oraz czasu jego trwania. Nawet krótkotrwały hałas może uszkodzić słuch, a ciągły dźwięk o wysokim natężeniu drastycznie obniża samopoczucie i komfort życia. Co zrobić w przypadku, gdy hałas jest nieodłącznym elementem pracy? Wyjaśniamy, czym jest hałas przemysłowy i jak sobie z nim radzić.

Czym jest hałas przemysłowy?

Hałas przemysłowy to dźwięk lub dźwięki występujące w różnego rodzaju zakładach przemysłowych. Głównymi źródłami hałasu przemysłowego są:

 • Urządzenia przemysłowe (np. podajniki, zawory)
 • Maszyny (np. silniki, tokarki, frezarki)
 • Narzędzia elektryczne lub spalinowe (np. pilarki, wiertarki, szlifierki)
 • Procesy technologiczne (np. pozyskiwanie drewna w tartaku)
 • Komputery i sprzęty biurowe
 • Wentylatory
 • Ludzie

Ze względu na zakres częstotliwości dźwięków, hałas podzielono na trzy kategorie:

 • Infradźwiękowy
 • Słyszalny
 • Ultradźwiękowy

Pomimo tego, że infradźwięki i ultradźwięki nie są słyszalne dla niemal wszystkich ludzi (wyjątki dotyczą m. in. niektórych osób chorych na astmę), ekspozycja na nie – zwłaszcza przez dłuższy czas – oddziałuje negatywnie na układ nerwowy, a nawet fizycznie uszkadza tkanki. Każdą kategorię hałasu ocenia się za pomocą innych parametrów, inne są także ich dopuszczalne wartości graniczne.

Dlaczego należy walczyć z hałasem w przemyśle?

Należy pamiętać o tym, że dźwięk to drgania – wpływają więc nie tylko na układ nerwowy za pośrednictwem słuchu, ale także jako czynnik czysto mechaniczny. Z tego powodu długotrwały hałas o określonej częstotliwości nie tylko negatywnie wpływa na organizmy żywe, ale także stanowi zagrożenie dla m. in. konstrukcji budynków. Niesie to ze sobą jeszcze większe zagrożenie dla pracowników – dlatego skutkom hałasu należy przeciwdziałać.

Hałas na stanowisku pracy podlega ocenie na podstawie trzech głównych parametrów:

 • Poziom ekspozycji – w odniesieniu do czasu [racy (8 godzin lub średni tygodniowy wymiar pracy),
 • Maksymalny poziom dźwięku A,
 • Szczytowy poziom dźwięku C

Co istotne – jeśli wartość każdego z parametrów jest niższa od przyjętych norm, uznaje się, że hałas nie jest szkodliwy. Niemniej jednak, należy dążyć do obniżenia hałasu w miejscu pracy, ponieważ nawet jeśli jest określony jako nieszkodliwy dla zdrowia, to nadal może rozpraszać pracowników i obniżać ich wydajność w pracy.

Formy niwelowania hałasu w przemyśle

Niwelowanie hałasu ma dwa zadania – obniżenie poziomu hałasu wewnątrz zakładu przemysłowego oraz redukcję jego emisji na zewnątrz. W tym celu stosuje się trzy metody:

 • Zabudowę źródła hałasu (lub wydzielonego miejsca pracy) – służą temu specjalne przegrody o odpowiednich wartościach izolacyjności akustycznej,
 • Zastosowanie specjalnych materiałów dźwiękochłonnych – montuje się je na ścianach i suficie,
 • Postawienie dźwiękochłonnych barier lub ekranów akustycznych między stanowiskami pracy (podobnie jak w przypadku ekranów przy autostradach).

Przegrody akustyczne, którymi zabudowuje się źródło hałasu są najbardziej efektywne – poziom redukcji dźwięków to nawet powyżej 20 dB. Materiały montowane na ścianach i suficie to przedział redukcji od 6 do 8 db. Ekrany i bariery akustyczne zmniejszają poziom hałasu o kilkanaście dB (w zależności od użytych materiałów).

Rodzaje tłumików hałasu

Oprócz wspomnianych konstrukcyjnych sposobów redukcji hałasu, istnieją też inne rozwiązania redukujące natężenie dźwięków, których źródłem są elementy maszyn i urządzeń. Wydmuchy pary lub sprężonego powietrza są bardzo głośne, a w trakcie procesów technologicznych w zakładach przemysłowych zdarzają się z dużą częstotliwością.

Tłumiki hałasu wydmuchu pary wodnej

Wydmuchy pary wodnej to połączenie dwóch niebezpiecznych czynników – hałasu oraz wysokiej temperatury. Z tego względu najczęściej stosuje się tłumiki ze szkieletem odpornym na korozję i gorąco oraz wymiennymi wkładami.

Najlepszym – i zdecydowanie  droższym – rozwiązaniem są tłumiki wydmuchu pary projektowane na zamówienie. Konstrukcja takich tłumików jest przystosowana do parametrów technicznych pracy instalacji. Alternatywą są tłumiki z wymiennymi wkładami – chociaż producenci zalecają, aby stosować je przede wszystkim do rozruchów i testowania kotłów – nie są przewidziane do ciągłej pracy, jeżeli ciśnienie stale przekracza 8,6 bar.

Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza

Sprężone powietrze bardzo szybko i bardzo głośno ulatnia się na zewnątrz zaworów wszelkich urządzeń pneumatycznych. Dźwięk wydmuchu sprężonego powietrza może przekraczać nawet 140 dB – co jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza doskonale redukują ten wysoki poziom dźwięku. 

Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza są wykonane z materiałów nierozciągliwych, aluminium, elementów stalowych, ocynkowanych oraz elementów włókna celulozy. Specjalna budowa powoduje, że strumień sprężonego powietrza jest rozdzielany na szereg mniejszych strumieni, które zderzają się ze sobą wewnątrz komory – co redukuje ich prędkość (a także zatrzymuje zanieczyszczenia). W ten sposób podwójnie dbają o zdrowie pracowników – zmniejszają hałas oraz oczyszczają wydmuchiwane powietrze.