Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zawory sterujące przepływem w hydraulice siłowej

Hydraulika siłowa
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Górnictwo, branża budowlana, lotnicza oraz motoryzacyjna to tylko niektóre z obszarów, w których kluczową rolę odgrywa hydraulika siłowa. Jej najważniejszymi zadaniami są generowanie energii, napędzanie poszczególnych układów oraz dużych, ciężkich maszyn. Bardzo ważną funkcję pełnią przy tym zawory sterujące. Czym one są i w jaki sposób działają w układach hydraulicznych?

Hydraulika siłowa – na czym polega jej wykorzystanie?

Hydraulika siłowa wykorzystuje potencjał, jaki drzemie w cieczach. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu płynów roboczych może funkcjonować ciężki sprzęt budowlany czy poszczególne układy w pojazdach, maszynach. Hydraulika coraz częściej zastępuje instalacje elektryczne oraz mechaniczne odpowiedzialne za wytwarzanie energii.

Dzięki specjalnie zaprojektowanym mechanizmom wykorzystywane jest wysokie ciśnienie przepływającej w nich cieczy. Ciśnienie to jest zamieniane na energię służącą do sterowania i uruchamiania poszczególnych części różnych urządzeń. Oprócz siłowników, pomp, filtrów, przewodów czy rozdzielaczy niezbędne są do tego odpowiednie zawory sterujące przepływem. To właśnie dzięki nim możliwa jest pełna kontrola nad funkcjonowaniem danego układu hydraulicznego.

– Aby układ hydrauliczny mógł sprawnie, płynnie i bezawaryjnie funkcjonować, należy wykorzystać w nim odpowiedni zawór sterujący przepływem. Na rynku elementy te są dostępne w różnych wariantach. Dlatego też zawór może być idealnie dopasowany do specyfiki danego układu i pełnionych przez niego zadań – mówi ekspert z firmy "MEGAHYDRAL" z Wrocławia.

Jak działają zawory sterujące przepływem w układach hydraulicznych?

Funkcją zaworów sterujących przepływem jest kontrolowanie tego, ile cieczy jest transportowane do układu hydraulicznego lub dostarczane bezpośrednio do zbiornika. W związku z różnorodnością układów oraz wykorzystywanych płynów roboczych powstało kilka rodzajów tych elementów. Należą do nich:

  • zawory VRFU – ich budowa zapewnia, że mogą być wykorzystywane tam, gdzie przepływ cieczy jest uzależniony od jej gęstości i różnicy ciśnienia w miejscu dławienia;
  • zawory Z2FS – kontrolują one przepływ strumienia cieczy, jeżeli jest ona transportowana w jednym kierunku;
  • zawory 2FRM – służą do kontrolowania strumienia cieczy płynącej w jednym kierunku niezależnie od jej ciśnienia oraz temperatury;
  • zawory MG – mogą być wykorzystywane tam, gdzie występuje stały opór roboczy lub nie ma znaczenia zmiana szybkości przy zmiennym obciążeniu.

Niezależnie od rodzaju zaworu każdy z nich ma podobną funkcję. Służą do zatrzymywania cieczy, nadawania jej właściwego kierunku oraz zapobiegają jej cofaniu się w układzie hydraulicznym.