Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kotły i kotłownie parowe – gdzie się ich używa?

kotły parowe
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Już kilkaset lat temu, od chwili skonstruowania pierwszego na świecie silnika parowego, para wodna była wykorzystywana jako podstawowe źródło energii, wprawiające w ruch wszelkie maszyny w dużych zakładach przemysłowych oraz jako nośnik ciepła, ogrzewający pomieszczenia.

Obecnie kotłownie parowe znajdziemy w wielu gałęziach energetyki i przemysłu, gdzie znakomicie sprawdzają się jako tania i niezawodna technologia do wytwarzania czystej energii potrzebnej w wielu etapach produkcji.

Gdzie wykorzystuje się kotły parowe?

Korzyści wynikające z wykorzystania instalacji bazujących na działaniu kotłów parowych zostały uznane w wielu gałęziach gospodarki oraz przemysłu. Para wodna jako nośnik energii jest wykorzystywana masowo w przemyśle spożywczym, a zwłaszcza w piekarniach i zakładach mięsnych, w miejscach, gdzie przeprowadzane są procesy związane z utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego, a także zakładach produkcyjnych, gdzie wytwarzana jest żywność przeznaczona dla dzieci, w mleczarniach, w przetwórniach owocowo-warzywnych, a nawet w browarach. Znajdują one także użytek w przemyśle tekstylnym, wyposażane w nie są farbiarnie oraz suszarnie, w których produkowane są materiały wykorzystywane do produkcji odzieży. Także przemysł farmaceutyczny opiera się o działanie kotłów generujących parę. Swoje zastosowanie znajdują w procesach produkcji lekarstw oraz szczepionek. Używa się ich także przy sterylizacji oraz utylizacji przeterminowanych leków. Para wodna wykorzystywana jest też jako czynnik termodynamiczny w papiernictwie oraz w drukarniach, gdzie umożliwia funkcjonowanie urządzeń suszarni drukarskich. Z kotłów parowych korzystają producenci rolni oraz zakłady obróbki drzewnej. Zalety technologii parowej docenił także przemysł naftowy i chemiczny, używając pary do magazynowania i dystrybucji ciężkich olejów oraz reaktorów chemicznych. Ponadto, w kotły parowe wyposażane są także szpitale, pralnie, kuchnie, hotele oraz inne podobne pomieszczenia oraz budynki, w których para wodna wykorzystywana jest przede wszystkim do celów grzewczych.

Jak działa kocioł parowy?

Kocioł parowy to zamknięte naczynie, którego zadaniem jest wytwarzanie pary wodnej o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Para wodna jest wykorzystywana jako czynnik termodynamiczny w turbinach parowych oraz dla celów grzewczych w wielu procesach technologicznych w przemyśle, oraz do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Gorące gazy potrzebne do wytworzenia pary wodnej uzyskuje się poprzez spalanie paliwa (najczęściej węgla) w palenisku. Gazy unoszą ciepło z paleniska do powierzchni ogrzewalnej kotła, w którym znajduje się woda. Pod wpływem ciepła, woda zostaje doprowadzona do stanu wrzenia, co powoduje wytwarzanie się pary wodnej w parowniku. Otrzymana para poddawana jest procesowi przegrzewania w celu nasycenia oraz wytworzenia odpowiedniego ciśnienia, sięgającego wartości od 1 MPa do nawet 20 MPa oraz temperatury od 200 stopni do nawet 650 stopni Celsjusza.

więcej na temat Kotłów Parowych znajdziesz na stronie Babcock Wanson