Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Serwis i konserwacja maszyn przemysłowych. Obniżenie kosztów.

Serwis i konserwacja maszyn przemysłowych
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem, stawiają na znaczne ograniczenia kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej sprawności produkcyjnej. Jest to wyzwanie dla producentów posiadających rozbudowane parki maszynowe. Własne zespoły techniczne wiążą się z koniecznością obsługi dokumentacji pracowniczej, serwis wymaga zaplecza oraz magazynów części. Można tego uniknąć, powierzając zadania techniczne firmie zewnętrznej, czyli zastosować coraz popularniejszy outsourcing w odniesieniu do opieki nad sprzętem produkcyjnym.

Konserwacja i przeglądy okresowe maszyn.

Sprawność maszyn jest nie tylko istotna z punktu widzenia procesów produkcyjnych, lecz także pod kątem bezpieczeństwa operatorów. Z tego powodu Urząd Nadzoru Technicznego jest szczególnie wymagający, nie polegając na subiektywnej ocenie właściciela sprzętu. Badania muszą odbywać się regularnie, a ich wynik ma znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji. Urządzenia zaniedbane najczęściej nie są w stanie sprostać surowym wymogom kontrolnym. Stosując wspomniany wcześniej outsourcing, można zlecić obsługę serwisową firmie zewnętrznej, polegając na jej kadrze fachowej oraz wyposażeniu. Przykładem takiej kompleksowej usługi może być propozycja przedsiębiorstwa Key serwis polegająca na:

 • Naprawach maszyn przemysłowych;

 • Konserwacji i przeglądach okresowych;

 • Transporcie maszyn;

 • Zapewnieniu części zamiennych;

 • Przygotowaniu stosownej dokumentacji UDT.

Części zamienne do maszyn i wózków.

Firma zewnętrzna podejmując się nadzoru nad sprzętem, jest w stanie zapewnić odpowiednie zaopatrzenie, zwalniając tym samym właściciela z konieczności czasochłonnych poszukiwań oraz kosztownego magazynowania części zamiennych.

Sprzedaż maszyn i wózków widłowych.

Możliwość nabycia w Key serwis niezbędnego sprzętu sprawia, że usługi serwisowe będą tańsze i szybsze. Wpływ na to ma fakt, że obsługa urządzeń przez siebie sprowadzanych nie  wiąże się z poszukiwaniem części i wyposażenia. Pełne stany magazynowe skutecznie przyspieszają podjęcie interwencji.

W ofercie sprzedażowej znajdują się następujące maszyny:

 • Tokarki CNC oraz konwencjonalne;

 • Frezarki CNC oraz konwencjonalne;

 • Waterjety;

 • Szlifierki płaszczyznowe i do wałów;

 • Obrabiarki drewna;

 • Wózki widłowe.

Nie bez znaczenia jest fakt, że sprzedaż oraz serwis pochodzący z jednego źródła zapewnia pełną gwarancję pełnej kompatybilności sprzętu przez długi okres.

Przygotowanie dokumentacji do odbioru UDT.

Prawidłowo wykonana dokumentacja UDT, jest warunkiem koniecznym dopuszczenia maszyny bądź wózka do użytku. Wszelkie niedopatrzenia w tym zakresie skutkują wyłączeniem urządzenia z eksploatacji. Key serwis dokonuje profesjonalnego przeglądu stanu maszyny wraz z wymaganymi próbami technicznymi. Całość opisana jest w protokóle wykonania czynności dozoru oraz umieszczona w księdze rewizyjnej urządzenia.

Naprawa maszyn.

W zależności od stopnia zaawansowania uszkodzenia Key serwis oferuje naprawę w miejscu produkcji lub siedzibie własnej. W drugim przypadku transport maszyny firma przeprowadza we własnym zakresie.

Usługi oferowane:

 • Naprawa frezarek;

 • serwis maszyn;

 • Naprawa tokarek.