Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Automatyzacja w logistyce

Automatyzacja w logistyce
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Logistyka to bardzo pojemny zakres połączonych ze sobą różnych elementów tworzący finalnie spójną dziedzinę nauki. Rozpatrywanie jej ogólnie, w oderwaniu od konkretnego przedmiotu działań, jest zazwyczaj bezcelowe. W ostatnich latach logistyka rozrosła się tak gwałtownie i w tak wielu różnych kierunkach, że nadążenie za wszystkimi nowościami i powstającymi odłamami jest niemożliwe. Przyspieszenie i rozwój nastąpiło głównie z powodu dynamicznego rozwoju handlu internetowego, jak i rozproszonego modelu produkcyjnego.

Najnowszym i najciekawszym zarazem kierunkiem rozwoju logistyki jest automatyka. Półautomatyczne i całkowicie autonomiczne systemy logistyczne to coś, co mimo wymaganych sporych nakładów wdrożeniowych daje natychmiastowy i długotrwały spadek kosztów stałych. Oszczędności uzyskuje się głównie przez zastąpienie niewydajnej i wielce zawodnej siły roboczej, sprawnymi i bezawaryjnymi maszynami. Kierunek może się w pierwszym momencie wydawać szkodliwy i mało etyczny, ale czy tak jest w rzeczywistości? 

Etyka automatyzacji Logistyki

Związki zawodowe i inne organizacje pracownicze patrzą na automatyzację sceptycznym okiem, a niejednokrotnie czynnie, za wszelką cenę chcą ją powstrzymać w imię szeroko pojętego interesu pracowników. Jednak taki kierunek wydaje się krótkowzroczny i błędny. Przez ostatnie stulecie zdążyliśmy się przekonać, że nie da się powstrzymać rozwoju technicznego, a wszelkie próby dokonania tego finalnie spełzają na niczym, doprowadzając jedynie do pogłębiania się przepaści między krajami wspierającymi rozwój technologiczny a tymi go blokującymi. Siły czas i energię wydatkowane na walkę z wiatrakami lepiej przekierować w stronę przekwalifikowania bądź podniesienia kwalifikacji personelu. Warto też zwrócić uwagę na powstający szereg nowych stanowisk pracy w miejsce zamykania poprzednich. Na miejsce pracowników fizycznych potrzebni są operatorzy, serwisanci i dozór urządzeń automatycznych. Projektanci linii automatycznych i producenci urządzeń. To od systemu edukacji będzie zależało czy nowi pracownicy po szkołach zasilający rynek pracy będą mieli odpowiednie kwalifikacje. 

Co można zautomatyzować w logistyce

W przypadku procesów logistycznych automatyzacja jest bardzo wdzięcznym tematem, ponieważ często niewielkie zmiany i banalne wdrożenia dają ogromne profity. Poczynając od procesów związanych z pakowaniem, aż po dostarczenie produktu do finalnego odbiorcy, automatyzacja daje fenomenalne efekty. Dużym atutem w Polce jest rozwinięty rynek wewnętrzny, takie polskie firmy jak Promag S.A. gwarantują lokalnie pełen zakres systemów automatyzacyjnych bez konieczności ich importowania i borykania się z serwisem za granicą. Obecnie dzięki sklepowi e-promag.pl niemalże cały proces można odbyć on-line. 

Pakowanie

Pakowanie to pierwszy i jeden z najbardziej skomplikowany element całego procesu. Ma to szczególne znaczenie zarówno w logistyce wewnętrznej podczas procesów produkcyjnych, jak i w pozostałych typach logistyki. Najlepsze wyniki osiągane są podczas automatyzacji pakowania przesyłek konsumenckich będących elementem handlu internetowego. Tutaj da się zautomatyzować niemal wszystko. Kompletację zamówień, bieżącą produkcję opakowań, etykietowanie, pakowanie, sortowanie i wiele innych. Przesyłki produktów sprzedawanych online to raj automatyzacyjny i kopalnia złota na oszczędnościach. 

Logistyka magazynowa 

Magazyny jako często obecnie odrębne przedsiębiorstwa pracujące na zlecenie dla zewnętrznych kontrahentów również podlegają silnej konkurencji i każdy przejaw automatyzacji może tu być tym, co zmieni daną inwestycję w dochodowy biznes. Tutaj również jak w przypadku pakowania mamy olbrzymi pole do zastosowania automatycznych systemów wspomagających bądź nawet eliminujących pracę człowieka. Można tu wyróżnić dwie główne grupy automatyczne systemy składowania i automatyczne systemy transportu. 

Co z tego wynika

Logistyka jest jedną z głównych dziedzin, mocno podatnych na automatyzację, to tu można uzyskać znaczne oszczędności, przerzucając pracę z ludzi na urządzenia autonomiczne. Tylko odważni przedsiębiorcy z wizją i pomysłem na etyczne wprowadzenie automatyzacji bez straty dla pracowników, a finalnie dla ich dobra i wyższych wynagrodzeń przejdzie przez ten proces gładko.