Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak dobrać zawór przelewowy do układu hydraulicznego?

zawór przelewowy
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Zawory przelewowe dzielą się na zawory bezpośredniego i pośredniego działania. Zawory bezpośredniego działania charakteryzują się mniejszą zwłoką zadziałania oraz większą szczelnością, jednak z uwagi na swoją konstrukcję mogą być stosowane w układach hydraulicznych z pompą o mniejszym natężeniu przepływu. Przykładowymi zaworami przelewowymi bezpośredniego działania produkcji PONAR Wadowice są DBD, UZPD.

Czym wyróżnia się zawór przelewowy i dlaczego jego obecność w układzie jest koniczne?

Zawory przelewowe – producent pośredniego działania stosowane są w układach, w których występują większe przepływy cieczy roboczej. Zbudowane są z zaworu głównego, przez który następuje upuszczanie nadmiaru cieczy z układu do zbiornika oraz z zaworu wstępnego, który steruje otwarciem tego pierwszego. Zawór wstępny może być zabudowany na zaworze głównym lub umieszczony w pewnej odległości od niego, co umożliwia zdalną regulację ciśnienia.

Oprócz zaworu wstępnego możliwe jest zastosowanie rozdzielacza odciążającego za pomocą którego można odciążyć pompę hydrauliczną. Przykładem zaworu przelewowego pośredniego działania jest zawór DB oraz DBW w wersji z zabudowanym rozdzielaczem odciążającym.

Zawory przelewowe występują także w wersji ze sterowaniem proporcjonalnym (zarówno zawory bezpośredniego działania jak i pośredniego działania np. WZPSE, WZPPE), co pozwala na ich zastosowanie w zaawansowanych układach sterowania oraz szybką zmianę ciśnienia zadziałania w zależności od potrzeb.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając odpowiedni zawór przelewowy do układu hydraulicznego?

Przy doborze zaworu przelewowego należy zwrócić uwagę na funkcję jaką ma pełnić w układzie, zakres nastawianego ciśnienia, zarówno górną jak i dolną wartość, opory przepływu przy wymaganym natężeniu przepływu (przeważnie przyjmuje się maksymalną objętościowe natężenie przepływu pompy). Ponadto należy się kierować rodzajem zabudowy i przyłącza zaworu.