• Home
  • Przemysł
  • Jak prawidłowo wykonać kartę charakterystyki substancji chemicznej?

Jak prawidłowo wykonać kartę charakterystyki substancji chemicznej?

02 wrzesień 2020

Wyraźna większość dokumentów, jakie opisują skład i właściwości produktów chemicznych, publikowana jest po angielsku – dzięki temu dostawcy mogą swobodnie korzystać z jednego zestawu danych, w każdym kraju, w którym chcą wprowadzić swój produkt. Takie w każdym razie jest pragnienie dystrybutorów; mogliby bowiem dzięki temu zmniejszyć wydatki na tłumaczenie treści i przygotowanie dokumentów. Takie postępowanie nie jest jednakże zgodne z obowiązującymi przepisami, jakie jasno opisują, w jakim języku muszą być doręczone materiały dokumentacyjne przypisane do produktu chemicznego.

Wyraźna większość dokumentów, jakie opisują skład i właściwości produktów chemicznych, publikowana jest po angielsku – dzięki temu dostawcy mogą swobodnie korzystać z jednego zestawu danych, w każdym kraju, w którym chcą wprowadzić swój produkt. Takie w każdym razie jest pragnienie dystrybutorów; mogliby bowiem dzięki temu zmniejszyć wydatki na tłumaczenie treści i przygotowanie dokumentów. Takie postępowanie nie jest jednakże zgodne z obowiązującymi przepisami, jakie jasno opisują, w jakim języku muszą być doręczone materiały dokumentacyjne przypisane do produktu chemicznego.

Głównym i fundamentalnym dokumentem, obowiązkowym przy każdej niebezpiecznej substancji chemicznej, jest jego tak zwana karta charakterystyki (ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) - wymagają jej przepisy art. 31. rozporządzenia REACH. Zgodnie z ustępem 5. tego artykułu, prawidłowo sporządzona karta charakterystyki musi być przekazana w języku urzędowym danego państwa, na jakiego terenie określona substancja chemiczna będzie wprowadzona do użytku.

W związku z tym przesłanie dokumentacji tylko po angielsku (lub w którymkolwiek z języków innych niż urzędowy danego kraju) byłoby zazwyczaj niezgodne z prawem. Przepisy te są oczywiście całkowicie przejrzyste i odpowiednie, zważywszy na to, jaką funkcję i znaczenie ma taka karta charakterystyki w handlu substancjami chemicznymi. Druk musi bowiem zawierać wszelkie informacje związane z potencjalnymi stwarzanymi zagrożeniami związanymi z kontaktem z danym produktem - powinien być zatem czytelny i jasny dla ludzi, jacy będą narażeni na pracę przy nim (mowa tu na przykład o: pracownikach produkcyjnych, magazynierach i osobach go transportujących).

Ten, kto dostarcza daną substancję albo mieszaninę, musi zatem w każdej sytuacji, w której wprowadza swój produkt do danego kraju, wykonać kartę charakterystyki. Nie zawsze jednak wykonanie dosłownego przekładu jest wystarczające, nawet jeśli wynajmiemy tłumacza przysięgłego z zaufanego biura. Dzieje się tak czasem, ponieważ wszystkie kraje należące do UE, oprócz praw unijnych, posługują się też własnym zbiorem przepisów legislacyjnych. Postanowienie 2015/830/UE informuje o 8. sekcji karty charakterystyki, w której wyraźnie zaznaczone jest, że taka karta musi posiadać dane o maksymalnych dopuszczalnych stężeniach danej substancji na terenie zakładu pracy w danym kraju. Takiej informacji nie można przetłumaczyć, ponieważ zawarta jest w określonych przepisach, które trzeba znać, by wypełnić wymaganie tej sekcji.

Poza tym karta charakterystyki to bardzo hermetyczny dokument, jeśli chodzi o konstrukcję czy brzmienie językowe określonych sformułowań. Jego sekcje i podsekcje powinny mieć, bez względu na to, w jakim języku są sporządzane, określoną budowę. To także bywa problematyczne przy tworzeniu dokumentacji, jeśli chcemy zadbać o poprawność formy i zgodność z obowiązującym prawem.

W związku z tym, tłumacz zajmujący się dokumentem, oprócz kwalifikacji językowych i wiedzy merytorycznej, musi być świadom wszystkich przepisów prawnych, do jakich odnosi się dokument. Tylko wiedza prawnicza, połączona z umiejętnościami translatorskimi może dać gwarancję, że wykonane tłumaczenie jest poprawne, a dokument spełnia wszystkie normy i zasady. Szukasz fachowej pomocy w stworzeniu karty charakterystyki? Odwiedź stronę firmy https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html >>

 

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt