Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co zyskamy wprowadzając automatykę przymysłową w firmie?

automatyka przemysłowa w firmie
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Współcześnie mamy do czynienia z ogromną konkurencją w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Z tego względu stawia się duży nacisk zarówno na usprawnienie procesów produkcyjnych, jak i znaczne polepszenie jakości wytwarzanych towarów. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tych celów jest wdrożenie w zakładzie innowacyjnej automatyki przemysłowej. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione główne zalety tego rozwiązania.

Wysoka produktywność i jakość to kluczowe korzyści

Automatyka przemysłowa obejmuje zaawansowane linie montażowe i pakujące, autonomiczne roboty CNC, rozmaite urządzenia kontrolno-pomiarowe (czujniki, rejestratory, wskaźniki itp.) i sterujące (np. sterowniki PLC, panele operatorskie), narzędzia typowo wykonawcze (silniki, pompy, zawory), a także oprogramowanie komputerowe oraz systemy łączności. Zastosowanie tego typu elementów skutkuje przede wszystkim zauważalnie zwiększoną produktywnością. Dzięki temu firma jest w stanie w bardzo krótkim czasie dostarczyć na rynek jak największą liczbę towarów. Wszystkie procesy odbywają się według ścisłego harmonogramu, a każda pojedyncza minuta zostaje efektywnie wykorzystana. Pamiętajmy o tym, że w przeciwieństwie do ludzi maszyny nie męczą się, dlatego mogą z powodzeniem funkcjonować na okrągło - bez choćby chwili przerwy. Druga niewątpliwa korzyść wynikająca z wdrożenia nowoczesnej automatyki to zdecydowanie wyższa jakość wytwarzanych dóbr. Jest to spowodowane niemal stuprocentową powtarzalnością wykonywanych działań, maksymalną precyzją, automatyczną kontrolą, a także wyeliminowaniem błędów oraz odstępstw od normy charakterystycznych dla czynnika ludzkiego. Wszystko to sprawia, że otrzymywane produkty niczym się od siebie nie różnią.

Gwarancja dużych oszczędności i nie tylko

Niezwykle istotną zaletą automatyki przemysłowej jest to, że przynosi firmie całkiem spore oszczędności. Powodem takiego stanu rzeczy jest nie tylko redukcja etatów i niższy pobór energii elektrycznej (uzyskany dzięki inteligentnym algorytmom), ale również wyraźne zmniejszenie kosztów związanych bezpośrednio z zatrudnianiem oraz szkoleniem nowych pracowników. Poza tym w pełni zrobotyzowane hale zapewniają nieprzerwany proces produkcji przez dwadzieścia cztery godziny na dobę i nierzadko siedem dni w tygodniu. W ten sposób przedsiębiorstwo niesamowicie zwiększa swój zysk całkowity - zwłaszcza w skali miesiąca czy roku. Opłaca się zatem najpierw zainwestować w stosunkowo drogie maszyny i urządzenia, aby później móc cieszyć się z szybkiego rozwoju i skutecznego konkurowania na rynku (co składa się na prestiż). Nie bez znaczenia jest ponadto fakt, że automatyka podnosi ogólny poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu - ludzie zostają bowiem odsunięciu od wykonywania najbardziej zagrażających ich zdrowiu i życiu zadań (np. w warunkach niekorzystnej temperatury, dużego zapylenia lub nieznośnego natężenia hałasu). W tym kontekście bardzo istotną rolę odgrywają też rozmaite czujniki i wskaźniki, które w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa całkowicie wyłączają daną maszynę.

  Artykuł powstał we współpracy z zasilacze-meanwell.pl