Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dlaczego warto stosować automatykę przemysłową?

automatyka przemysłowa
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Współcześnie w zakładach produkcyjnych i magazynach powszechnie wykorzystuje się różnorodne nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej. Jest to dziedzina zajmująca się technologicznym rozwojem maszyn oraz urządzeń uczestniczących w całościowym procesie wytwarzania towarów. Efektem stosowania tych elementów jest bardzo wysoka wydajność produkcji, co przekłada się bezpośrednio na zdecydowanie większe zyski firmy. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jakie kluczowe korzyści niesie ze sobą obecność automatyki w zakładzie.

Główne rodzaje maszyn i urządzeń

Pod pojęciem automatyki przemysłowej kryją się przede wszystkim rozmaite maszyny realizujące inżynieryjne procesy produkcyjne. Zaliczamy do nich m.in. pojedyncze sprzęty montujące i zaawansowane linie montażowe, wszelkie urządzenia przeznaczone do tzw. transportu bliskiego (np. stoły rolkowe), rozbudowane systemy paletyzujące, linie pakujące, autonomiczne roboty, a także prasy. Oprócz tego wykorzystuje się liczne drobne elementy, których podstawowym zadaniem jest kontrolowanie oraz mierzenie pracy poszczególnych maszyn. Mowa tutaj o różnego rodzaju czujnikach, rejestratorach, miernikach, przetwornikach czy wskaźnikach. Skomplikowany proces wytwarzania dóbr nie byłby również możliwy bez konkretnych urządzeń o charakterze wykonawczym, takich jak choćby zawory, pompy (dozujące, wirowe, strumieniowe itp.), silniki oraz przepustnice. Osobną kategorię stanowią natomiast elementy sterujące produkcją, czyli m.in. innowacyjne sterowniki PLC, komputery i specjalne panele operatorskie. Dodatkowo konieczne jest wykorzystywanie oprogramowania czuwającego nad sprawną realizacją całego procesu produkcji (np. HMI/SCADA), a także systemów łączności w postaci sieci radiowych i modemowych, GPRS (technika transmisji danych GSM) i klasycznych sieci przemysłowych.

Korzyści jest bez liku, a wad niewiele

Kluczową zaletą wynikającą ze stosowania w zakładach produkcyjnych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej jest zwiększona produktywność, czyli ilość wytwarzanych dóbr. Wynika to z faktu, że wydajność innowacyjnych systemów automatycznych jest ogromna, co pozwala wdrożyć działania w pełni zgodne z ideą masowej produkcji. Dzięki temu firma jest w stanie dostarczyć na rynek maksymalną liczbę towarów w stosunkowo krótkim czasie, a to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na znaczny wzrost zysków finansowych. Druga niewątpliwa korzyść to poprawa jakości wyrobów poprzez niemal całkowite zastąpienie czynnika ludzkiego maszynami. Dana czynność jest powtarzana za każdym razem tak samo (zgodnie z normami), więc ryzyko wystąpienia błędów zostaje ograniczone do minimum. W tym kontekście ogromne znaczenie ma też stosowanie aparatury pomiarowej, ponieważ pozwala ona ściśle kontrolować przebieg całego procesu. Pozostałe istotne korzyści to m.in. oszczędności spowodowane możliwością redukcji etatów oraz zwiększone bezpieczeństwo pracowników. Dodajmy, że jedyną wadą automatyki przemysłowej są koszty, jakie trzeba ponieść na zakup wszystkich niezbędnych urządzeń i osprzętu.

  Artykuł powstał we współpracy z shemeck.pl