Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Gaz płynny w butlach gazowych

Gaz płynny
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Butle z gazem wykorzystujemy płynnym do wielu różnych celów - do gotowania, ogrzewania, jako paliwo do wózków widłowych czy też w przemyśle i rolnictwie. Jakim gazem nabijana powinna być butla gazowa?

Czym nabijane są butle?

Butle z gazem zawierają gaz płynny, zwykle propan lub mieszaninę propanu i butanu. Gaz płynny jest paliwem zaliczanym do grupy gazów płynnych węglowodorowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mają one zdolność przechodzenia z fazy ciekłej do fazy gazowej w temperaturze pokojowej, pod niskim ciśnieniem, nieprzekraczającym 25 bar. Gaz ten uzyskiwany jest w rafineriach, jako element pochodny ropy naftowej. Można go pozyskać w procesie uwodorniania i syntezy ropy naftowej. Jest paliwem bezbarwnym i bezzapachowym, choć dodawane są do niego odpowiednie substancje zapachowe, które pozwalają na wykrycie nieszczelności w butli gazowej lub zbiorniku. Jeśli butle gazowe mają wyciek, dzięki zapachowi gazu LPG powinniśmy bez problemu go zidentyfikować.

Warto podkreślić, że gaz płynny jest łatwo palny i wybuchowy, cięższy od powietrza, przez co może on zalegać w dolnych partiach pomieszczenia, tworząc niebezpieczną mieszaninę grożącą wybuchem. Z tego względu zaleca się zakup butli gazowych jedynie od producentów i dystrybutorów gwarantujących ich szczelność. Taka butla gazowa może mieć wyższą cenę, wynikającą z faktu, że była ona wielokrotnie kontrolowana przez producenta przed wprowadzeniem do obrotu. Takie butle na polskim rynku dostarcza między innymi firma AmeriGas.

Zastosowanie gazu płynnego

Z uwagi na możliwość prostego magazynowania gazu płynnego, propanu lub mieszaniny propanu i butanu, można stosować go jako paliwo zasilające kuchenki turystyczne. Pomaga to w gotowaniu podczas wycieczek na łono natury, czy w ogrodzie, bez konieczności podłączania grilla lub kuchenki do sieci gazowej z gazem ziemnym. Butle z gazem, w tym najbardziej popularne do zastosowań plenerowych butle 11 kg, można używać na kempingach czy w kamperach. W gospodarstwach domowych często takie butle służą użytkownikom do ogrzewania.

Szerokie zastosowanie znajdują pojemniki z gazem płynnym, butle gazowe i zbiorniki o znacznie większej pojemności w turystyce, rolnictwie, przemyśle i w gastronomii. Paliwo płynne tego rodzaju zasila wózki widłowe i samochody wyposażone w odpowiednią instalację LPG. Gaz może zasilać urządzenia dekarskie, służyć do suszenia siana albo do opalania tuszy w rzeźni. W gastronomii można wykorzystywać butle z gazem propan lub propan-butan w tzw. truckfoodach i w ogródkach letnich zlokalizowanych przy morzu, jeziorze lub innym zbiorniku wodnym.