Badanie ergonomii – czyli jak poprawić komfort

hand 900085 640

Za twórcę pojęcia „ergonomia” uważany jest Wojciech Jastrzębowski -polski pedagog, krajoznawca i przyrodnik, który żył w latach 1799-1882. Z pojęciem tym z pewnością wiele osób niejeden raz miało okazję się zetknąć. Czy jednak do końca wiemy, co on oznacza i czym zajmuje się ergonomia?

Krótka definicja ergonomii
Ergonomia jest nauką o pracy, a właściwie o tym, jak dostosować jej warunki do psychofizycznych możliwości człowieka. Jest celem jest dostosowanie środowiska pracy, narzędzi, maszyn, ale także przedmiotów codziennego użytku do ograniczeń i możliwości człowieka. Pojęcie „ergonomia” ma obecnie bardzo szerokie zastosowanie. Mówimy między innymi o urządzeniu kuchni zgodnie z zasadami ergonomii, o ergonomii pracy biurowej, czy w zakładach produkcyjnych. Ergonomia należy do nauk interdyscyplinarnych. Korzysta z dorobku wielu innych nauk:

  • - medycyny pracy;
  • - psychologii;
  • - antropometrii;
  • - higieny;
  • - socjologii pracy;
     

Wykorzystuje również zdobycze nauk technicznych. Pozwala zoptymalizować środowisko tak, aby wykonywana praca była nie tylko bardziej wydajna, ale także komfortowa dla tych, którzy na danym stanowisku są zatrudnieni.

Badania, które można zlecić UPWR
Pracownia ergonomiczna, która działa na UPWR oferuje badania środowiska pracy w przedsiębiorstwach i zakładach dzięki, którym można ocenić, czy dane stanowisko pracy lub proces produkcyjny przebiega zgodnie z zasadami ergonomii. W ramach badania jesteśmy w stanie wykonać:

badanie poziomu hałasu – praca w hałasie wywołuje u pracowników frustrację, może wywoływać także ataki agresji, być przyczyną pogorszenia się słuchu, a nawet jego utraty;

jakość oświetlenia stanowisk pracy – zła jakość światła powoduje spadek wydajności pracowników. Niewłaściwie dobrana barwa światła niekorzystnie wpływa na stan psychiczny i samopoczucie pracowników. Może być przyczyną kłopotów ze zdrowiem. Niewłaściwe oświetlenie wpływa także na zmniejszenie bezpieczeństwa na stanowisku pracy;

badanie natężenie „smogu” elektromagnetycznego – pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia zasilane energią elektryczną może powodować problemy zdrowotne;

zbadanie panującego mikroklimatu z uwzględnieniem Sic building syndrome, czyli tak zwanego syndromu chorego budynku - objawia się bólami głowy, mdłościami, może prowadzić do przemęczenia. Jest wynikiem złej jakości powietrza lub jego małej ilości na stanowiskach pracy;

badanie antropometryczne stanowiska pracy - badanie to pozwoli ocenić, czy maszyny, biurka, krzesła bądź fotele są dostosowane do wzrostu danego pracownika. Znajomość wymiarów antropometrycznych umożliwi optymalne urządzenie stanowiska pracy pod kątem funkcjonalności i komfortu.

W trakcie badań sprawdzić można również, jakie jest ryzyko chorób zawodowych i powstawania urazów w zakładzie lub przedsiębiorstwie. Po zakończeniu badań sporządzany jest dokładny pisemny raport wraz ze wskazówkami, w jaki sposób należy dostosować stanowiska pracy, aby były one zgodne z zasadami ergonomii. Wiedza ta pozwoli zwiększyć efektywność pracy i poprawić bezpieczeństwo pracowników.

Autor
UPWR

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Positive SSL