Wybieranie stałej lub opcji ARM

Jedną z najważniejszych decyzji, które właściciel domu będzie musiał podjąć, decydując się na ponowne finansowanie swojego domu, jest to, czy chcą refinansować kredyty hipoteczne, kredyty hipoteczne z regulowaną stopą (ARM) czy pożyczkę hybrydową, która łączy w sobie dwie opcje. Nazwy są dość dużo wyjaśniające, ale w gruncie rzeczy stała stopa kredytu hipotecznego jest hipoteką, gdzie stopa procentowa pozostaje stała, a ARM jest hipoteką, gdzie stopa procentowa zmienia się. Kwota odsetek zmienia się zwykle wiąże się z indeksem, na przykład z indeksem podstawowym. Dodatkowo są zwykle klauzule, które uniemożliwiają wzrost stóp procentowych lub spadek dramatycznie w określonym okresie czasu. Ta klauzula bezpieczeństwa zapewnia ochronę zarówno dla właściciela domu jak i pożyczkodawcy.

Zalety opcji stałej

Stała opcja refinansowania jest idealna dla właścicieli domów o dobrym kredycie, którzy mogą zablokować korzystną stopę procentową. Dla tych właścicieli domów, oprocentowanie, które są w stanie zatrzymać sprawia, że ​​warto opłacić właścicielowi mieszkania ponowne finansowanie według nowej stopy procentowej. Główną zaletą tego typu opcji dofinansowania jest stabilność. Właściciele domów, którzy ponownie sfinansują stopą oprocentowania kredytu hipotecznego, nie muszą się martwić, że ich płatności mogą się zmieniać w trakcie okresu udzielania pożyczki.

Wady opcji stałej

Choć zdolność do blokowania korzystnej stopy procentowej jest zaletą, można ją uznać za wadę. Dzieje się tak, ponieważ właściciele domów, którzy dokonują ponownej wyceny w celu uzyskania korzystnej stopy procentowej, nie będą mogli skorzystać z kolejnych obniżek stóp procentowych, chyba że w przyszłości zostaną ponownie sfinansowane. Spowoduje to, że właściciele domów ponoszą dodatkowe koszty zamknięcia podczas ponownego finansowania.

Zalety opcji ARM

Opcja refinansowania ARM jest korzystna w sytuacjach, w których spodziewa się spadku stopy procentowej w najbliższej przyszłości. Właściciele posiadający umiejętność przewidywania trendów w gospodarce i stopy procentowe mogą rozważyć ponowne finansowanie z ARM, jeśli spodziewają się, że stopy procentowe spadną w trakcie okresu udzielania pożyczki. Jednak stopy procentowe są powiązane z wieloma różnymi czynnikami i mogą nieoczekiwanie wzrosnąć w dowolnym momencie pomimo przewidywań ekspertów z branży.

Właściciel domku, który może przewidzieć przyszłość, był w stanie określić, czy ARM jest najlepszym rozwiązaniem finansowym. Jednakże, ponieważ nie jest to możliwe, właściciele domów muszą polegać na swoich instynktach i mieć nadzieję na najlepszą lub wybrać opcję mniej ryzykowną, na przykład stałą stopę procentową.

Wady opcji ARM

Najbardziej oczywistą wadą opcji refinansowania ARM jest to, że stopa procentowa może znacząco wzrosnąć i nieoczekiwanie. W takich sytuacjach właściciel domu może nagle znaleźć co miesiąc znacznie więcej, aby wyrównać wyższe stopy procentowe. Chociaż jest to niekorzystne, istnieją pewne elementy ochrony zarówno dla właściciela domów, jak i pożyczkodawcy. Często występuje w formie klauzuli w umowie, która uniemożliwia podniesienie lub obniżenie stopy procentowej o pewien procent w określonym przedziale czasowym.

Rozważmy opcję Hybrid Re-Financing

Właściciele domów, którzy są niezdecydowani i znajdują pewne aspekty kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej oraz niektórych aspektów ARM, które mogą być atrakcyjne, mogą rozważyć opcję hybrydowej re-financingu. Pożyczki hybrydowe to takie, które łączy zarówno stałe oprocentowanie, jak i regulowane stopy procentowe. Często odbywa się to oferując stałą stopę procentową na okres wprowadzający, a następnie przekształcając kredyt hipoteczny w ARM. W tej opcji pożyczkodawcy zazwyczaj oferują wstępne stopy procentowe, które są niezwykle atrakcyjne, aby zachęcić właścicieli domów do wybrania tej opcji. Pożyczka hybrydowa może również działać w przeciwnym kierunku, oferując ARM przez pewien okres, a następnie przekształcając kredyt hipoteczny w hipotekę o stałym oprocentowaniu. Ta wersja może być dość ryzykowna, ponieważ właściciel domu może znaleźć stopy procentowe na zakończenie okresu wstępnego nie są korzystne dla właściciela domu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Positive SSL