Jak zabezpieczyć komputery robocze

Podczas pracy nad bezpieczeństwem danych i haseł w komputerach firmowych pracodawcy muszą być aktywni w zapewnieniu, że pracownicy nie narażają ich na ryzyko. Istnieją ryzykowne zachowania, które pracownicy robią na komputerach roboczych, które firma musi patrzeć na ograniczenia.

Ryzykowne zachowanie pracowników

* Bezprawne korzystanie z programów. Gdy pracownicy korzystają z programów nieautoryzowanych na komputerach firmowych, może to doprowadzić do utraty danych dla firmy.

* Komputery korporacyjne używane bez nadzoru.

* Przesyłanie plików z komputerów roboczych do komputerów domowych.

* Pracownicy dzielący swoje hasło z innymi pracownikami.

* Pracownicy uzyskujący dostęp do nieautoryzowanych urządzeń sieciowych.

Istnieją sposoby wdrażania procedur w miejscu pracy w celu zmniejszenia tych ryzykownych zachowań pracowników i zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Jak zapobiegać przeciekom danych

1. Mają jasne zasady, na które wszyscy pracownicy są świadomi. Obejmuje to określenie, co należy do firmy, gdy pracownik opuszcza pracę. Od razu wyjaśnij, że wszystkie dokumenty i dane utworzone przez pracownika są własnością firmy nawet po zakończeniu zatrudnienia.

2. Upewnij się, że pracownicy są świadomi zasad ochrony danych. Od pierwszego dnia pracy powinniśmy mieć pracowników, którzy uczęszczają na szkolenia dotyczące naruszeń danych. Regularnie robiąc to regularnie ze wszystkimi pracownikami w ciągu roku nie tylko potwierdzą, jak Ci zależy na ochronie danych, ale także przypomnieć pracownikom o tym, czego oczekujesz, a także o aktualizowaniu wszelkich nowych praktyk, które zostały wprowadzone .

Upewnij się, że szkolenie zawiera oprogramowanie i narzędzia używane do ochrony danych. Informuj także pracowników o polityce firmy dotyczącej korzystania z urządzeń osobistych po zakończeniu pracy.

3. Stosuj umowy pracownicze. Zapewnienie pracownikom podpisania kontraktu zawierającego zasady dotyczące kodeksów postępowania oraz własności danych pomaga chronić firmy. Zapewnienie pracownikom wiedzy nie tylko tego, czego oczekujesz, ale także tego, co należy do firmy, jak również konsekwencją nieprzestrzegania tych zasad, znacznie przekroczy Twoje bezpieczeństwo.

4. Zezwalaj osobom na dostęp do konkretnych danych. Nie każdy potrzebuje wszystkich danych, więc tylko udzielenie dostępu do odpowiednich członków zespołu pomaga utrzymać dane w dostaniu się do niewłaściwych rąk. Można to zorganizować, aby wiedzieć, kto ma dostęp do tego, co zawiera arkusz kalkulacyjny zawierający listę pracowników, którzy mają dostęp do konkretnych aplikacji, narzędzi i informacji. Pomoże to również zrezygnować z ról w razie konieczności z odpowiednimi informacjami.

5. Zgłoś podejrzaną aktywność. Nikt nie chce być snitchem w pracy. Jeśli jednak zachęcasz wszystkich pracowników i daj im sposobność zgłaszania anonimowej podejrzanej działalności, ludzie będą chętniej zgłaszać. Trenuj wszystkich, jak rozpoznać takie rzeczy, jak programy phishingowe i jak rozmawiać z odpowiednią osobą w tych sprawach.

Może nie być w stanie całkowicie zapobiec naruszeniu danych, ale możesz umieścić rzeczy, które pomogą Ci zachować dane. Co najważniejsze, palec na tętno wszystkiego w Twojej firmie sprawi, że dane będą bezpieczne. Im dłużej czekasz, aby rozwiązać problem, tym większy będzie problem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Positive SSL