Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Odbudowa Ukrainy już się rozpoczęła. Branża czeka na napływ kolejnych funduszy

budowa domu
 |  Informacja prasowa  |  Informacje prasowe

1,64 mld dolarów wydano do września na tzw. szybką odbudowę Ukrainy. Tylko w 6 regionach dotkniętych największymi zniszczeniami i pozostającymi pod kontrolą ukraińską odbudowano do końca września 13 161 obiektów – wynika z danych ukraińskich samorządów zebranych przez B-Act. Skala odbudowy waha się od kilku do 25% ogółu zniszczeń w danym regionie. Jednak dotychczasowe wysiłki to dopiero wstęp do prawdziwej odbudowy. Obecnie Kijowska Szkoła Ekonomiczna szacuje skalę zniszczeń infrastruktury na 151 mld USD, a łączne koszty związane z odbudową to 411 mld EUR – wynika z szacunków Banku Światowego. Wśród firm uczestniczących w procesie odbudowy są również polskie firmy, w tym B-Act, który środki na obsługę projektów zamierza pozyskać z rynku kapitałowego.

Wśród najmocniej dotkniętych zniszczeniami, a pozostających pod kontrolą Ukrainy, znajdują się regiony Kijowa, Czernichowa, Sum, Chersonia, Mikołajowa oraz Charkowa. Spośród nich najszybciej proces odbudowy, bo aż w 25% przebiegał w regionie Kijowa, natomiast w Charkowie to zaledwie 4%. Władze Charkowa szacują skalę zniszczeń na 9,5 mld euro i kontynuują prace w zakresie odbudowy.-  Właśnie ten region jest pod szczególną uwagą polskich władz. Już wiosną pojawiły się zapowiedzi o tym, że polskie firmy będą odbudowywać infrastrukturę publiczną Charkowa. My jesteśmy tam już od kilku miesięcy, gdzie otworzyliśmy swoje biuro terenowe i mamy pierwsze kontrakty – podkreśla Adam Białachowski, prezes B-Act, firmy inżynieryjno – konsultingowej specjalizującej się w doradztwie
i nadzorze inwestycji budowlanych.

Według stanu z września 2023 r. łączna kwota bezpośrednich udokumentowanych szkód
w infrastrukturze Ukrainy spowodowanych inwazją Rosji na pełną skalę wzrosła do 151,2 mld USD (według kosztów odtworzenia). Działania wojenne nadal niszczą budynki mieszkalne, instytucje edukacyjne i infrastrukturę.

Na początku jesieni 2023 r. utrata zasobów mieszkaniowych pozostała największą częścią całkowitych strat bezpośrednich - 55,9 mld USD. Łącznie w wyniku działań wojennych zniszczonych lub uszkodzonych zostało 167 200 obiektów mieszkalnych.

Infrastruktura oraz przemysł pozostają drugim i trzecim największymi sektorami pod względem szkód - odpowiednio 36,6 mld USD i 11,4 mld USD. Od początku działań wojennych na Ukrainie uszkodzonych zostało 18 lotnisk, w tym cywilnych, co najmniej 344 mosty i przeprawy mostowe oraz ponad 25 000 kilometrów dróg krajowych i lokalnych. Straty w przemyśle i biznesie obejmują co najmniej 426 dużych i średnich przedsiębiorstw prywatnych oraz przedsiębiorstw państwowych, których majątek trwały został uszkodzony lub zniszczony w wyniku wojny.

Do tej pory większość odbudowy była realizowana ze środków samorządów, celów funduszy urzędów centralnych, a także dzięki pomocy zagranicznej. Jednym z największych finansujących realizację projektów infrastrukturalnych jest Europejski Bank Inwestycyjny. Tylko w 2023 r. przeznaczył na realizację priorytetowych inwestycji 840 mln euro. Fundusze na remonty i inwestycje zaczął wydzielać również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a także USAID.

Prawdziwym przełomem będą jednak środki jakie zapewni Unia Europejska. Komisja Parlamentu Europejskiego zatwierdziła już program 50 mld euro na odbudowę Ukrainy w latach 2024 – 2027 r. Na najbliższej sesji w przyszłym tygodniu ma dojść do uchwalenia programu przez sam Parlament Europejski. – Abstrahując od sytuacji na froncie przyszły rok będzie przełomowy jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy. Pozwolą na to fundusze przyznane przez Unię Europejską. Cały czas jednak będą się toczyć projekt w ramach małej odbudowy Ukrainy. Sami mieliśmy okazję się o tym przekonać pozyskując tylko w ostatnich miesiącach kontrakty o wartości 26,5 mln PLN. Łącznie wartość ukraińskich kontraktów, które są w realizacji oraz tych, gdzie mamy podpisane umowy to 44,6 mln PLN – zaznacza Adam Białachowski.

Do tej pory spółka swoje działania na Ukrainie skupiała przede wszystkim wokół biura w Kijowie oraz biura w Połtawie, gdzie realizowała kilka kontraktów drogowych. W ubiegłym kwartale zdecydowała się rozszerzyć obecność na nowe regiony: Charków i Winnicę. Już teraz niedaleko tego miasta spółka prowadzi prace na ważnej inwestycji dla Ukrainy. Chodzi o budowę transgranicznego mostu Jampol - Koseuts na Dniestrze, który jest wspólnym projektem Ukrainy i Mołdawii. B-Act jeszcze przed rozpoczęciem wojny podpisał kontrakt na pełnienie funkcji nadzoru technicznego oraz inżyniera konsultanta w ramach tej inwestycji, którego wartość wynosi 2 mln EUR.  

Finansowanie na obsługę backlogu w Ukrainie, ale również w Polsce firma ma zabezpieczyć z oferty publicznej. Maksymalnie planuje pozyskać 2,4 mln PLN i w pierwszej połowie roku złożyć wniosek do GPW w sprawie wprowadzenia akcji na rynek NewConnect. 9 października rozpoczęła zapisy na akcje
w ramach oferty publicznej, które są przyjmowane za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych prowadzonej przez Dom Maklerski INC.

Poniżej prezentujemy harmonogram związanych z prowadzoną przez spółką ofertą publiczną.

Harmonogram oferty publicznej:

Od 09.10.2023 do 16.10.2023, godz. 10:00 – przyjmowanie zapisów na akcje i wpłaty w ramach I transzy (Dużych Inwestorów)

Od 16.10.2023, godz. 10:00 do 30.10.2023, godz. 23:59 – przyjmowanie zapisów na akcje i wpłaty

w ramach II transzy (Małych Inwestorów)

30.10.2023, godz. 23:59 do 02.11.2023, godz. 16:00 – Transza III (Uzupełniająca)