© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega audyt Google Analytics?

audyt Google Analytics
 |  Redakcja  |  Informacje prasowe

Audyt Google Analytics to szczegółowa analiza, która pozwala na znalezienie oraz wyeliminowanie błędów w pracy narzędzi monitorujących dane. Ich prawidłowość stanowi podstawę skutecznej analityki internetowej, ponieważ sprzyja podejmowaniu trafniejszych decyzji w oparciu o statystyki z Google Analytics.

Jak przeprowadzić audyt Google Analytics?

Audyt Google Analytics rozpoczyna się od oceny poprawności wdrożonego kodu analitycznego, włącznie ze sprawdzeniem prawidłowości jego implementacji na poszczególnych podstronach strony internetowej. Na tym etapie sprawdzana jest jego obecność na wszystkich podstronach witryny, a także poprawność filtrowania ruchu. Badaniu podlegają również wszystkie parametry konfiguracyjne czy ustawienia kont. Konieczna jest weryfikacja właściwego połączenia Google Analytics z Google Ads, Google Tag Manager, Google Search Console oraz innymi narzędziami.

Jakie są etapy audytu Google Analytics?

Na etapie audytu sprawdzane są wszystkie źródła pozyskiwania ruchu, a także odbywa się weryfikacja poprawności naliczania statystyk. W razie potrzeb skonfigurować można rozszerzoną analitykę, która opiera się na celach strony. Specjaliści są w stanie sprawdzić, jacy użytkownicy mają dostęp do danych. Po zakończeniu wszystkich tych czynności przygotowywany jest kompleksowy raport, pozwalający na znaczące udoskonalenie analityki danych. Dokument ten stanowi podsumowanie przeprowadzonych działań, a także zawiera rekomendacje dotyczące sugerowanych poprawek. W ten sposób analityka internetowa pozwala sprawdzić, na czym dana strona najwięcej zarabia.

Kiedy należy wykonać audyt Google Analytics?

Audyt Google Analytics powinien być przeprowadzony wówczas, gdy występują wątpliwości co do prawidłowości monitorowania danych przez witrynę. Niewłaściwie zliczane statystyki mogą powodować spore straty, dlatego konieczne jest szybkie ustalenie priorytetów oraz skorzystanie ze specjalistycznej pomocy w zakresie analityki internetowej. Audyt należy wykonać w przypadku niepoprawnego działania kodu śledzącego Google Analytics, np. jego braku lub zdublowania na podstronach serwisu. Usługa ta jest konieczna także przy źle skonfigurowanej liście wykluczeń stron odsyłających, powodującej np. brak bramek płatności. Problem stanowić może również brak filtrów na IP i boty, co przyczynia się do sztucznego zawyżania statystyk przez spam. Audyt warto przeprowadzić również przy niepoprawnym mierzeniu efektywności ruchu na stronie, spowodowanym brakiem raportów automatycznych i ustalonych celów konwersji.

Pełen audyt Google Analytics przeprowadzi Fabryka e-biznesu.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry