Przez niektórych znawców, telemedycyna określana jest jako nieuchronna przyszłość tradycyjnej medycyny. Podobnie, jak inne dziedziny codziennego życia wykorzystuje ona zdobycze technologii do upraszczania wielu procesów. Choć u niektórych osób może wywoływać sceptyczne odczucia, to nie można nie mówić o jej skuteczności w wielu przypadkach. Kiedy telemedycyna okazuje się niezastąpiona?

CZYM JEST TELEMEDYCYNA?


Termin telemedycyny odnosi się do świadczenia usług i opieki medycznej, do których angażuje się różne technologie, np. informatykę. Najczęściej wykorzystuje się do tego telefon, infranet i internet. Dzięki temu przesyłanie informacji (np. obrazu) jest bardzo szybkie. Korzenie telemedycyny sięgają amerykańskiej armii, której bazy wojskowe rozmieszczone na całym świecie wymagały sprawnego kontaktu z ośrodkami medycznymi w kraju. Szybkość działania to jedna z najważniejszych cech telemedycyny.

Choć nazwa może sugerować, że telemedycyna to wyłącznie udzielanie porad medycznych przez telefon, nie jest to jedyne jej zastosowanie. Pozwala ona przełamywać wiele ograniczeń, które dotychczas stanowiły przeszkodę dla skutecznego działania medycyny, np. barierę geograficzną.

OBSZARY WYKORZYSTANIA TELEMEDYCYNY

Korzystanie z rozwoju nowych technologii pozwala telemedycynie na ciągłe doskonalenie się. To, co kiedyś nie było dostępne dla większości placówek medycznych staje się codziennością dla wielu z nich - mowa tu np. o telekonferencjach.

Telemedycyna umożliwia szybkie przesyłanie danych pomiędzy lokalizacjami. Eliminuje to konieczność podróżowania, a jednocześnie ogranicza koszty. Usprawnienie komunikacji czyni telemedycynę niezwykle skuteczną, a niekiedy nawet niezastąpioną.

Do najważniejszych usług telemedycyny zaliczyć można m.in.:

 • Diagnostykę
  Możliwość natychmiastowej komunikacji i wymiany danych otwiera szerokie możliwości w diagnostyce. Specjaliści znajdujący się po przeciwnych stronach globu mogą wspólnie przedyskutować dany problem. Możliwe jest również przesyłanie sygnałów z aparatur pomiarowych, materiałów badawczych odpowiedniej formie i nie tylko. Telemedycyna umożliwia również przeprowadzanie prostych badań na odległość, dzięki. Przy wykorzystaniu kamer i przesyłania obrazu. Własnie dzięki zastosowaniu nowych technologii coraz większe uznanie zyskuje telepsychiatria.

Dzięki telemedycynie możliwe jest przeprowadzanie operacji na odległość (np. przy użyciu robotów). Pierwszy taki zabieg odbył się w 2001 roku. Wykorzystanie technologii transmisji dźwięku i obrazu pozwala także na konsultowanie w trakcie trwania operacji i udostępnianie jej przebiegu większemu gronu odbiorców.

 • Edukacja
  Udostępnianie materiałów badawczych i naukowych to nieoceniona zaleta telemedycyny. Oznacza nie tylko wsparcie edukacyjne dla studentów medycyny i dalej kształcących się specjalistów (m.in. dzięki możliwości telekonferencji i transmisji szkoleń, czy też zabiegów). Jest to także sposób na informowanie pacjentów o specyfice ich schorzeń, czy wsparcie rehabilitacji.
 • Informacja medyczna
  Telemedycyna umożliwia sprawne zarządzanie systemami informacji np. placówek medycznych. Dzięki temu chorzy mają dostęp do informacji o stanie ich zdrowia, a także mogą skorzystać z telefonicznej rejestracji wizyt. Telemedycyna to również sposób komunikacji pomiędzy laboratoriami, oddziałami szpitalnymi itp.
 • Zarządzanie administracyjne
  Każda placówka zdrowotna wymaga odpowiedniego zarządzania administracyjnego. Znacznym uproszczeniem jest zastosowanie rozwiązań telemedycyny, czyli np. systemów przeznaczonych do prowadzenia rejestracji pacjentów, przechowywania ich danych i kartotek.

DLACZEGO NALEŻY ROZWIJAĆ TELEMEDYCYNĘ?

Zastosowanie telemedycyny w świadczeniu usług medycznych znacząco wpływa na komfort pacjentów i specjalistów, między innymi poprzez skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, łatwiejsze diagnozowanie, redukcję kosztów i uproszczenie administracji, dzięki czemu lekarz może skupić się na rozwiązywaniu problemów swoich pacjentów.