Polwax: stabilny rozwój na rynku emulsji parafinowych

06 marzec 2013

Polski rynek tych produktów szacowany jest na około 23 tysiące ton rocznie i dzieli się praktycznie po połowie na emulsje syntetyczne i mineralne. O ile te pierwsze pochodzą z importu, to te drugie w większości wytwarzane są w Polsce. Z produkcją około 6 tysięcy ton rocznie, spółka POLWAX pozostaje jednym z najważniejszych producentów i liderem rynku.

- Rynek zmienia się z roku na rok. Pojawiają się na nim nowe produkty i rosną wymagania technologiczne. Obserwujemy je, dostosowując do nich nasza ofertę. Do najważniejszych ze zmian zaliczamy tę, dzięki której po okresie wykorzystywania różnego rodzaju produktów olejowo-parafinowych, producenci płyt meblowych i OSB przekonali się do stosowania dedykowanych pod ich konkretne potrzeby emulsji parafinowych – podkreśla Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu spólki POLWAX SA. – Tutaj nie ma mowy o uniwersalnym produkcie. Właściwości użytkowe emulsji sprawdzane są i dostosowywane w trakcie prób technologicznych przeprowadzanych u odbiorcy – dodaje prezes Stelmach.

To znaczący segment gospodarki. Według jednego z branżowych wydawnictw najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące rynku płyt wiórowych (bez OSB), określają jego wielkość w Polsce na około 4,8 mln m3. Z kolei produkcja płyt OSB szacowany jest na około 700 metrów sześciennych, trzecim segmentem tego rynku są drewnopochodne płyty izolacyjne, z których jednak praktycznie całość z produkowanych około 600 tysięcy m3, jest eksportowana. Polski rynek płyt drewnopochodnych pod względem produkcji i popytu należy do największych w Europie. Ponad 80% produkcji trafia do fabryk mebli. Ciągle w niewielkim stopniu - zaledwie na poziomie 43 tysięcy metrów sześciennych – płyty drewnopochodne wykorzystuje budownictwo szkieletowe.

Stop wilgoci
Zanim płyty trafią do producentów mebli, czy też firm budowlanych muszą zostać zaimpregnowane. Dzięki temu stają się odporne na szkodliwy wpływ wilgoci. Polwax oferuje dla odbiorców z tego sektora gospodarki kilka rodzajów produktów przeznaczonych do przemysłowej impregnacji drewna. Wosk P4 wysokozaolejony, P niskozaolejony, oraz Emulsje parafinowe LTP E-60 A,B,C,D i LTP E-50 stosowane są głównie, jako środki zabezpieczające materiały drewniane i drewnopochodne przed szkodliwym działaniem wilgoci. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza emulsje parafinowe otrzymywane na bazie surowców ropopochodnych znajdujące zastosowanie głównie, jako środek hydrofobizujący materiały drewniane i drewnopochodne. Z uwagi na swoja strukturę, umożliwiają skuteczną impregnację powierzchni o nieregularnej fakturze, dzięki czemu mogą być stosowane do zabezpieczania płyt MDF i HDF. Zastosowanie emulsji pozwala na uzyskanie cienkiej warstwy ochronnej na powierzchniach szorstkich i porowatych, co z reguły jest utrudnione z powodu dużej lepkości środków hydrofobizujących. Emulsje parafinowe umożliwiają producentom płyt wiórowych uzyskanie odpowiednich parametrów pęcznienia i nasiąkliwości dla wytwarzanych produktów. Parametry te opisują odporność wyrobu na zawilgocenie oraz zdolność do zachowania kształtu pomimo kontaktu z wodą. - Odpowiednio przygotowane emulsje parafinowe charakteryzują się wysoką stabilnością i dobrą rozcieńczalnością. Dodatkowa zaletą emulsji parafinowych jest ich stosunkowo niski koszt wytworzenia w porównaniu z emulsjami otrzymywanymi na bazie olejów białych czy też polimerów– podkreśla Izabela Robak, szef Biura Technologii i Rozwoju. - Warto też wspomnieć, że emulsje takie wykorzystywane są również do impregnacji wyrobów drewnianych, lin przędzy i tekstyliów – dodaje I. Robak

Wykorzystać szansę
Europa środkowa i wschodnia od lat pozostaje potęgą w produkcji różnego rodzaju płyt drewnopochodnych. Stopniowo jednak produkcja przesuwa się na wschód kontynentu. Potentaci obecni w Polsce, w swoje nowe centra produkcyjne inwestują w rosyjskim Tomsku, Kemerowie, Swierdłowsku i Permie. Jest na tej mapie również ukraiński Korosten albo białoruska Smorginia. - Decyduje o tym cena surowca i potencjał rynku – uważa Jacek Stelmach. – Przesuwamy się wraz z nimi, rozwijamy eksport i modyfikujemy naszą ofertę pod wymagania tamtych rynków. Współpracujemy z tamtejszymi instytutami i bezpośrednio z zakładami produkcyjnymi. Ten rynek ma olbrzymi potencjał – dodaje J. Stelmach. W 2012 roku sprzedaż na rynki zewnętrzne generowała około 25% przychodów spółki Polwax. Polwax to największy polski i jeden z wiodących w Europie producentów i dystrybutorów parafin rafinowanych i odwanianych. Producent dysponuje dwoma centrami produkcyjno-logistycznymi w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle.

Wyroby spółki znajdują liczne zastosowania w przemyśle m.in. drzewnym, gumowym, papierniczym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych. Spółka, wykorzystując osiągnięcia własnego biura badań i rozwoju, koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych produktów dla innych gałęzi przemysłu, co umożliwia jej ekspansję na nowe rynki zbytu. Łączna produkcja Spółki Polwax S.A w roku 2012 zamknęła się ilością około 55 tys. ton produktów gotowych dedykowanych do różnych branż. Wyroby Spółki sprzedawane były do przemysłu świecowo-zniczowego, drzewnego, chemicznego, gumowego i innych. Poziom rentowności nie odbiegał od uzyskiwanych w poprzednich latach i był satysfakcjonujący na tle branży. Przed spółką Polwax realizacja kilka kluczowych inwestycji w zaplecze produkcyjne i naukowo-badawcze. Kolejność ich realizacji wynika z potencjału rynku oraz uwarunkowań technologicznych. Pierwszą, związaną z produkcją cerezyny białej, już zrealizowano. Drugą, budowę instalacji odolejania gaczy Sulzera, rozpoczęto. Towarzyszy im rozbudowa potencjału logistycznego. Łącznie w ciągu najbliższych 3 lat spółka wyda na ten cel około 18 mln złotych.

magazyn

Popularne

Wybrane

transport urządzeń

Profesjonalny transport urządzeń - jak wybrać firmę przewozową?

21 wrzesień 2020
traktorek ogrodowy

Czym kierować się przy wyborze traktorka ogrodowego?

17 wrzesień 2020

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt