© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Skok sprzedaży Redanu w styczniu

 |  Redakcja  |  Informacje prasowe

Grupa Kapitałowa Redan uzyskała w styczniu 31,6 mln zł przychodów, co oznacza 18% wzrost rok do roku. Poziom marży handlowej był zbliżony do uzyskanej rok wcześniej. W styczniu szczególnie udana była sprzedaż w segmencie modowym, która poprawiła się o blisko jedną trzecią.

O 18% do 31,6 mln zł wzrosły w styczniu łączne przychody Grupy Redan S.A., właściciela marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket. Według wstępnych szacunków Grupa zrealizowała w tym okresie marżę handlową na poziomie 41%, czyli tylko o nieco ponad 1 p.p. mniej niż rok wcześniej.

Początek roku był szczególnie udany dla części modowej. Sprzedaż odzieży oferowanej pod markami Top Secret, Troll i Drywash w styczniu bieżącego roku sięgnęła 17,4 mln zł. To o 29% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. „Wysoka dynamika przychodów w segmencie modowym wynika w dużej mierze z bardzo dobrej sprzedaży na rynkach zagranicznych.” – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Redan S.A. W tym kanale w styczniu, licząc rok do roku, obroty niemal się podwoiły. Handel na rynku ukraińskim i rosyjskim zapewnia Grupie Redan już blisko jedną czwartą obrotów tego segmentu i systematycznie zwiększa się jego znaczenie.

Stale bardzo duży wzrost przychodów notuje także segment e-commerce. Sprzedaż we wszystkich e-sklepach w Polsce i na Ukrainie w styczniu była także niemal dwa razy większa niż rok wcześniej, co oznacza utrzymanie tempa wzrostu w tym kanale sprzedaży na poziomie osiąganym w minionym roku. „Jeszcze dużo większe wzrosty przychodów, w porównaniu z krajowym e-commerce, notujemy w sprzedaży on-line na rynkach zagranicznych. Choć na razie nie stanowią one znaczących udziałów w łącznych obrotach sektora fashion, to bardzo wysoka dynamika przekraczająca 300% jest jednak istotnym prognostykiem na kolejne okresy.” – stwierdził Kruszyński.

Znaczący wzrost obrotów segmentu modowego został okupiony tylko nieznacznym pogorszeniem poziomu marży, która w styczniu r/r spadła o 2 p.p. do 44%. „To głównie efekt prowadzonych wyprzedaży, które dominowały w tym miesiącu.” – tłumaczy Wiceprezes Redanu.

W sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash na koniec stycznia 2013 r. funkcjonowało 224 sklepów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni 35,3 tys. m2, co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 10% r/r.

W sieci dyskontowej TextilMarket obroty w styczniu 2013 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., wzrosły o 7% do 14,2 mln zł. Szacunkowa marża handlowa wynosiła blisko 38% i była niższa o 1 p.p. od marży ze stycznia 2012 r. Sieć TextilMarket na koniec stycznia składała się z 275 sklepów własnych o łącznej powierzchni 60,8 tys. m2, co oznacza 10% przyrost powierzchni handlowej r/r.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry