Briland - nowy program inwestycji w ziemię rolną

18 luty 2013

Na rynku pojawiło się unikalne rozwiązanie z zakresu inwestycji w ziemię rolną o nazwie Briland. Program oparty jest na zastępstwie inwestycyjnym, podczas którego ziemia jest przekształcana w działkę budowlaną i uzbrajana w media, a następnie sprzedawana z zyskiem. Gwarancją dla nabywcy jest Akt Notarialny własności gruntu oraz umowa, w której określone są wszelkie koszty związane z przekształceniem.

Briland jest kompleksowym programem, skierowanym do inwestorów zainteresowanych przeznaczeniem środków pieniężnych na zakup nieruchomości. Inwestycja polega na zakupie gruntów rolnych, które w trakcie cyklu inwestycyjnego przekształcane są w grunty budowlane, dzielone na mniejsze działki oraz uzbrajane w media, przez co ich wartość rynkowa znacząco wzrasta. Ziemia oferowana przez Briland jest zlokalizowana m.in. w okolicach Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i wzdłuż Wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w obrocie nieruchomościami mogliśmy stworzyć program, który jest w pełni bezpieczny dla osoby inwestującej, a jednocześnie przynoszący konkretne zyski – tłumaczy Joanna Kubiak, Sales Director Briland. Podstawową różnicą między Briland, a innymi sposobami inwestowania w grunty rolne jest to, że inwestor jest jedynym właścicielem zakupionej działki i sam wybiera strategię jej przekształcenia. Nasi eksperci pomagają mu dokonać tego wyboru, a następnie realizują przyjętą strategię – podkreśla Joanna Kubiak.

Inwestowanie w ziemię rolną, zgodnie z propozycją Briland, jest w pełni przejrzyste. Osoba zainteresowana zakupem ziemi, przed podpisaniem umowy, wybiera strategię inwestycyjną, krótko lub długoterminową, jednocześnie otrzymuje informację o wszystkich kosztach wynikających z procesu przekształcenia działki oraz o szacowanym wzroście wartości ziemi. Następnie podpisuje trzy umowy - Akt Notarialny poświadczający zakup gruntu, umowę zastępstwa inwestycyjnego oraz umowę na sprzedaż gruntu poprzez program Briland.

Wszelkie koszty inwestycji są jawne i wliczone w kalkulacje: koszt uzbrojenia działek, koszty sądowe i notarialne, wartość udziału w drodze będącej własnością Inwestora, prowizja pobierana przez Briland, koszty uzyskania warunków zabudowy oraz podatki: VAT, dochodowy i PCC. Inwestor ma prawo w dowolnym momencie samodzielnie sprzedać ziemię, przekazać ją w spadku lub darowiźnie, a nawet obciążyć hipoteką. Inwestycja w ziemię rolną dzięki programowi Briland przynosi szacowany zysk roczny rozpoczynający się od 20%.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.briland.pl 

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt