© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Konkurs wspierający B+R z udziałem funduszy kapitałowych

 |  Redakcja  |  Informacje prasowe

W ramach nowego programu wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór dla partnerów inwestycyjnych. Łączny budżet może wynieść 420 mln zł.

Celem konkursu jest m.in. zaangażowanie partnera komercyjnego na etapie wczesnych etapów prac B+R. W związku z tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło wspólne przedsięwzięcie o nazwie „BRIdge VC: Badanie Rozwój Innowacje z udziałem funduszy Venture Capital”. Projekt ten ma za zadanie ułatwienie skorzystania z możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowe założenia programu BRIdge VC to; zwiększenie wydatkowania środków prywatnych na finansowanie prac badawczych mających cel komercyjny, wydatkowanie środków finansowych z budżetu NCBR, zwiększanie udziału finasowania venture capital w komercjalizacji prac B+R. Program będzie składał się z dwóch komponentów: komponentu inwestycyjnego oraz komponentu doradczego.

Nabór dla funduszy kapitałowych oraz firm doradczych potrwa do 31 stycznia 2013 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu, natomiast działalność operacyjna funduszy rozpocznie się w II połowie 2013 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge-vc

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry