Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym są normy DIN i dlaczego warto je znać?

din norma
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Normy określają, jakie wymagania powinien spełniać dany przedmiot. Z ujednoliceniem parametrów mamy do czynienia np. w przypadku znaków ewakuacyjnych i znaków ochrony ppoż. Wymagania, jakie powinny spełniać określa norma PN-EN ISO 7010:2012. A co to jest DIN? Gdzie możemy spotkać się z takimi normami i czy ich stosowanie jest w Polsce obligatoryjne?

Co to jest norma DIN?

DIN to skrótowiec utworzony od nazwy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (Deutsches Institut für Normung) – najważniejszej instytucji normalizacyjnej w Niemczech, będącej niemiecką organizacją członkowską ISO. Obecnie istnieje około 30 tysięcy normy DIN, które obejmują niemal każdą dziedzinę technologii i najróżniejsze produkty. Ustanowione normy regularnie są weryfikowane. Jeśli któraś nie spełnia już swojej roli może być zaktualizowana lub wycofana.

Rodzaje i oznaczenia norm DIN

Normy DIN mogą mieć charakter krajowy, europejski lub międzynarodowy. Warto znać ich oznaczenia i wiedzieć, jak je odczytywać. Nazwa normy składa się ze skrótu DIN, oznaczenia literowego (jeżeli dotyczy) i numeru seryjnego (liczba maksymalnie sześciocyfrowa).

 • DIN [ciąg cyfr] – norma głównie o znaczeniu krajowym;
 • DIN EN [ciąg cyfr] – niemiecka wersja normy europejskiej (przyjętej w niezmienionej postaci);
 • DIN EN ISO [ciąg cyfr] – niemiecka wersja normy stworzonej pod przewodnictwem ISO lub CEN i która została opublikowana również przez obie wymienione organizacje.
 • DIN ISO [ciąg cyfr] – niemiecka wersja normy ISO.

Wykaz projektów norm, aktualnie obowiązujących norm, a także norm wycofanych dostępny jest na stronie internetowej Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego.

Przykłady norm DIN

Normy DIN dla śrub

Normy DIN stosuje się m.in. do oznakowania różnych rodzajów śrub. Występują one w różnych wariantach, mogą różnić się miedzy sobą np. średnicą, długością, rodzajem gwintu, trzpienia czy łebka. W różnych językach mogą różnić się nazwami, ale dzięki przypisaniu do odpowiedniej normy łatwiej uniknąć pomyłek.

Przykłady norm DIN stosowanych do oznakowania różnych rodzajów śrub

Nazwa: Podkładka okrągła zgrubna

 • DIN: DIN 126
 • PN: PN 82005
 • ISO: ISO 7091

Nazwa: Kołek stożkowy

 • DIN: DIN 1
 • PN: PN 85020
 • ISO: ISO 2339

Nazwa: Kołek sprężysty gładki

 • DIN: DIN 148
 • PN: PN 85023
 • ISO: ISO 8752

Nazwa: Śruba oczkowa

 • DIN: DIN 444
 • PN: PN 82425
 • ISO: brak odpowiednika

Nazwa: Nit z łbem stożkowym

 • DIN: DIN 675
 • PN: PN 82961
 • ISO: ISO 1051

Nazwa: Nakrętka z uchem

 • DIN: DIN 580
 • PN: brak odpowiednika
 • ISO: brak odpowiednika

Nazwa: Nakrętka koronowa

 • DIN: DIN 935
 • PN: PN 82148
 • ISO: ISO 7035

Nazwa: Wkręt z łbem stożkowym

 • DIN: DIN 963
 • PN: PN 82207
 • ISO: ISO 2009

Nazwa: Nakrętka do łożysk KM

 • DIN: DIN 981
 • PN: brak odpowiednika
 • ISO: brak odpowiednika

Normy DIN dla apteczek

Polskie przepisy nie określają, co musi znajdować się w apteczce pierwszej pomocy (zakładowej samochodowej i innych), ale kompletując jej skład, warto posiłkować się normami DIN. Wskazują one, jak optymalnie wyposażyć apteczkę, by w razie konieczności móc udzielić poszkodowanym niezbędnej pomocy.

Normy DIN dla apteczek pierwszej pomocy:

 • DIN 13164 – norma określająca wyposażenie apteczki w pojazdach samochodowych. Tak zaopatrzona apteczka sprawdzi się również w innych sytuacjach, np. podczas pieszych wycieczek.
 • DIN 13167 – norma opracowana z myślą o apteczkach dla motocykli.
 • DIN 13157 – norma wskazująca optymalne wyposażenie zakładowych apteczek pierwszej pomocy.
 • DIN 13169 – norma przydatna przy wyposażeniu apteczek służących dla zabezpieczenia większej liczby osób (wszystkie elementy wyposażenia zgodnego z DIN 13157 – oprócz instrukcji i nożyczek – razy 2).

Normy DIN 66399 określająca sposób niszczenia dokumentów

DIN 66399 dotyczy bezpiecznego niszczenia dokumentów oraz nośników danych. Weszła w życie w 2012, zastępując normę DIN 32757-1:1995-01. Stara norma określała jedynie procedury związane z niszczeniem dokumentów papierowych.

Nowa norma podaje m.in., jakie wymagania powinny spełniać urządzenia służące do niszczenia różnych nośników danych i jak powinien przebiegać proces niszczenia (w szczególności stopień rozdrobnienia niszczonych materiałów).

Wyodrębnia następujące kategorie nośników:

 • Informacje w oryginalnym rozmiarze, np. wydruki na papierze (klasy niszczenia od P-1 do P-7);
 • formaty pomniejszone, np. klisze, slajdy, mikrofilmy (klasy niszczenia od F-1 do F-7);
 • optyczne nośniki danych, np. CD, DVD, BlueRay (klasy niszczenia od O-1 do O-7);
 • magnetyczne nośniki danych, np. dyskietki, identyfikatory (klasy niszczenia od T-1 do T-7);
 • dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych (klasy niszczenia od H-1 do H-7);
 • elektroniczne nośniki danych, np. karty pamięci, dyski SDD (klasy niszczenia od E-1 do E-7).

Dodatkowo, w związku z wymogiem ochrony danych, wprowadza podział na trzy klasy bezpieczeństwa:

 • Klasa 1 – standardowa ochrona danych; klasa stosowana w przypadku dokumentów dostępnych dla szerszego grona odbiorców (klasy niszczenia 1 – 3);
 • Klasa 2 – wykorzystywana przy niszczenia dokumentów poufnych (klasy niszczenia 4 – 5);
 • Klasa 3 – konieczna przy niszczeniu materiałów tajnych lub ściśle poufnych (klasy niszczenia 6 – 7).