Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Separacja sądowa — jak wygląda procedura?

separacja
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

W życiu wielu par małżeńskich zdarzają się trudne chwile. Dla tych, które nie są jeszcze gotowe na rozwód, a jednocześnie pragną uregulować swoje sprawy i zastanowić się nad przyszłością, separacja może być dobrym rozwiązaniem. Jak wygląda taka procedura?

Czym jest separacja?

Separacja to formalne ustalenie przez sąd, że między małżonkami nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że w przypadku separacji konieczne jest całkowite oddzielenie się małżonków, jednak — w odróżnieniu od rozwodu — sytuacja nie musi być trwała. Bardzo często małżonkowie utrzymują nieformalną separację przez długi czas, co sprawia, że orzeczenie sądu w takiej sytuacji jest jedynie potwierdzeniem takiego stanu rzeczy.

Orzeczenie separacji formalnie utrzymuje małżeństwo, ale "rozluźnia" więzi między małżonkami, zwalniając ich z obowiązku wspólnego życia. Osoby w separacji nie mogą zawierać nowych małżeństw, jednak mają obowiązek udzielania sobie wzajemnej pomocy w ograniczonym zakresie.

Warto pamiętać, że jeśli jeden z małżonków składa pozew o separację, a drugi o rozwód, sąd może orzec rozwód, jeżeli spełnione są ku temu odpowiednie przesłanki. Gdy nie ma podstaw do rozwodu sąd może zdecydować o separacji. W takim przypadku, podobnie jak przy rozwodzie, sąd może uregulować kwestię winy za rozkład pożycia małżeńskiego, władzę rodzicielską i alimenty. 

Małżonek uznany za niewinnego może także domagać się środków utrzymania, jeśli znajduje się w złej sytuacji finansowej, w zależności od swoich potrzeb i zarobków drugiego małżonka. Warto wówczas skonsultować swoją decyzję z doświadczonym prawnikiem, który doradzi, co w takiej sytuacji będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Dowiedz się więcej na https://adwokat-chojaczyk.pl/sprawy-rodzinne/separacja

Proces separacji krok po kroku

Sprawa o separację toczy się przed sądem okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Wniosek lub pozew o separację składa się do sądu. Należy go opłacić, a następnie przesłać listownie lub złożyć osobiście w biurze podawczym. Procedura różni się w zależności od tego, czy separacja zachodzi za zgodą obydwu małżonków. 

Jeśli zgłaszają wspólnie wniosek i nie mają małoletnich dzieci, sprawa toczy się w trybie nieprocesowym. W przypadku wniesienia pozwu przez jednego z małżonków, a także posiadania małoletnich dzieci, sprawa jest rozpatrywana w trybie procesowym, a sąd wydaje wyrok.

Separacja a alimenty na dzieci i małżonka

Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to sąd, który orzeka o separacji, reguluje kwestie władzy rodzicielskiej i alimentacji. Obowiązek alimentacyjny obejmuje zarówno świadczenia finansowe, jak i starania o utrzymanie lub wychowanie dziecka. Jeśli tylko jeden małżonek wypełnia swój obowiązek, sąd może zobowiązać drugiego do pokrywania kosztów w całości lub części. Separacja umożliwia także żądanie alimentów na rzecz małżonka. Sąd rozstrzyga o winie, co wpływa na możliwość uzyskania alimentów.