Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Nieskończona pula talentów działa na wyobraźnię – GlobalLogic o outsourcingu IT w Polsce

Usługi outsourcingowe
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Gdy wiele branż mierzy się z problemem braku specjalistów IT i trudnych do obsadzenia wakatów, jeden prężnie się rozwija, oferując im rozwiązanie ich problemów w formie dostępu do niemal nieskończonej puli talentów. Czy sektor usług outsourcingowych rzeczywiście może odpowiedzieć na wszystkie potrzeby firm, w których brakuje inżynierów oprogramowania?

Jeszcze jakiś czas temu outsourcing cierpiał z powodu kojarzonych z nim negatywnych stereotypów dotyczących niskiej jakości usług, problemów komunikacyjnych i braku zaangażowania. Rzeczywistość szybko zweryfikowała tego rodzaju obawy - wysoka jakość usług pozwoliła firmom działającym w sektorze znacząco umocnić swoją pozycję. Dzisiaj globalny rynek usług outsourcingowych IT bywa wyceniany na 500 miliardów dolarów i wciąż rośnie. Prognozy wskazują, że do 2030 roku może nawet podwoić swoją wartość. Na całym świecie firmy reprezentujące różne branże regularnie zwracają się po wsparcie do zewnętrznych partnerów, zlecając im działania w obszarze tworzenia i rozwoju oprogramowania, infrastruktury lub rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. - Przez lata outsourcing uległ znaczącej transformacji. Można powiedzieć, że nieustannie ewoluuje pod wpływem zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. Jeśli wcześniej zgłaszali się oni po pomoc przy prostych zadaniach, tak teraz proszą o wsparcie dotyczące projektowania, rozwijania i optymalizowania całych rozwiązań cyfrowych – wyjaśnia Kamil Świadek, Director, Engineering w oddziale GlobalLogic w Gdańsku.

Polski rynek outsourcingowy

Jak w tej rzeczywistości odnajduje się polski sektor informatyczny? Bardzo dobrze. Przedsiębiorstwa coraz częściej swoje zapytania kierują do kontrahentów z Polski – jednej z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni na świecie dla outsourcingu usług IT, jak wskazuje cytowane w ostatnim czasie zestawienie firmy GBS World.


To sprawia, że z każdym miesiącem rośnie znaczenie polskich organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu usług outsourcingowych. Jedną z nich jest firma GlobalLogic, drugi największy dostawca usług outsourcingowych w Polsce według raportu Computerworld Top 200, której biura funkcjonują w dziewięciu miastach Polski. Jej przychód z usług outsourcingowych w samym tylko 2022 roku wyniósł prawie 500 milionów złotych, notując wzrost o 44% rok do roku. To wynik bliskiej współpracy z klientami z szerokiego spektrum branż – od motoryzacji i telekomunikacji, po medycynę i przemysł.

Siła outsourcingu IT

Z czego wynika obserwowana od lat rosnąca rola outsourcingu usług IT na całym świecie?

Kamil Świadek wymienia kilka głównych powodów. Firmy decydują się na taką formę współpracy, szukając oszczędności finansowych. Usługi zarządzane są często bardziej przystępne cenowo niż tradycyjne koszty zatrudnienia, a przy tym pozwalają optymalizować wydatki związane z prowadzeniem biura. W wielu przypadkach outsourcing pozwala też skupić się na swoich głównych funkcjach biznesowych, podczas gdy zadania techniczne czy związane z rozwojem infrastruktury są wykonywane przez zewnętrzne zespoły. To z kolei wpływa na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i większą efektywność danego przedsiębiorstwa.

Bez wątpienia jednak najważniejszym aspektem i jednocześnie głównym źródłem popularności usług outsourcingowych IT jest możliwość korzystania ze wsparcia większej puli talentów. „Nieskończonej”, jak czasami reklamuje swoje możliwości sektor. Outsourcing daje przedsiębiorstwom dostęp do szerokiego spektrum umiejętności i doświadczeń. W dobie tak intensywnej walki o specjalistów na rynku pracy, stanowi dla wielu organizacji rozwiązanie jednego z największych wyzwań hamujących rozwój. Podczas gdy w wielu sektorach firmy nie są w stanie uporać się z problemem słabej retencji pracowników i trudami pozyskiwania nowych inżynierów, zespoły outsourcingowe zapewniają nowe pomysły oraz zwiększają produktywność. - Mając w szeregach specjalistów o wielu różnych kompetencjach, jesteśmy w stanie odpowiadać na rozmaite potrzeby klientów i zaoferować im wsparcie w zakresie realizacji cyfrowych produktów o bardzo konkretnych cechach i celach – tłumaczy Kamil Świadek.

Niepowtarzalne możliwości rozwoju

Niewiele organizacji na świecie jest w stanie zaoferować pracownikom takie możliwości rozwoju zawodowego jak przedsiębiorstwa świadczące usługi outsourcingu IT.

Rozwój sektora usług outsourcingowych IT przekłada się na wzrost konkurencyjności całego krajowego rynku IT. Badanie „The Future of IT Report 2023” podkreśla siłę polskiego sektora informatycznego pod względem dostępnej puli talentów i jej poziomu zaawansowania. Utrzymywana od wielu lat czołowa pozycja na świecie wynika w dużej mierze z dostępnych możliwości rozwoju umiejętności i specjalizowania się, które oferują działające w kraju organizacje.

Jak podkreśla Kamil Świadek, organizacje świadczące usługi outsourcingowe zapewniają inżynierom i absolwentom uczelni technicznych szanse na pogłębianie wiedzy i zdobywanie praktycznego doświadczenia na wielu polach. - Zatrudnieni w takich przedsiębiorstwach specjaliści IT mogą korzystać z niepowtarzalnych możliwości rozwoju horyzontalnego, a więc obejmującego dane kompetencje lub technologie, jak również wertykalnego, w ramach którego mogą swobodnie zmieniać ścieżki kariery – podkreśla dyrektor biura GlobalLogic w Gdańsku. Firmy outsourcingowe, realizując projekty dla całego spektrum branż i klientów, a także pracując na całej gamie technologii, oferują w tym zakresie nieporównywalne szanse.

Outsourcing IT jest niejako skazany na sukces. Jego specyficzny charakter przyciąga szerokie grono specjalistów szukających interesujących możliwości zawodowych i szans rozwoju. Ich obecność sprawia z kolei, że liczne branże kierują swoją uwagę właśnie do posiadających szerokie kadry zewnętrznych partnerów świadczących usługi outsourcingowe, by dzięki nim móc wykorzystać potencjał cyfryzacji i odpowiadać na wyzwania, którym przychodzi im stawiać czoła w obecnej rzeczywistości.


Kamil Świadek GlobalLogic

Kamil Świadek - GlobalLogic.