Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Brown-Forman po raz drugi wśród najbardziej etycznych firm na świecie

World's Most Ethical Companies
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Etyka w biznesie to zasady i normy postępowania z klientami, pracownikami, dostawcami, partnerami biznesowymi. Przestrzeganie zasad kultury, etyki, różnorodności to ważne elementy dla każdej firmy. Co roku organizacja Ethisphere dokonuje oceny najbardziej etycznych firm na świecie. W tym roku – drugi rok z rzędu – w gronie najbardziej etycznych firm znalazł się Brown‑Forman.

„Etyka ma znaczenie. Organizacje, które zobowiązują się do uczciwości biznesowej poprzez solidne programy i praktyki, nie tylko podnoszą standardy i oczekiwania wszystkich, ale także osiągają lepsze długoterminowe wyniki” — powiedziała CEO Ethisphere, Erica Salmon Byrne. „Nadal inspirujemy się wyróżnieniami najbardziej etycznych firm na świecie i ich zaangażowaniem w wywieranie rzeczywistego wpływu na interesariuszy oraz wzorowe przywództwo oparte na wartościach.

Etyczny biznes powinien być zgodny zarówno z przepisami prawnymi, jak i obowiązującymi w społeczeństwie normami obyczajowymi. Proces oceny najbardziej etycznych firm (oparty na należącym do Ethisphere narzędziu Ethics Quotient®) obejmuje ponad 200 pytań na temat kultury, praktyk środowiskowych i społecznych, etyki i zgodności z przepisami, zarządzania, różnorodności oraz inicjatyw wspierających solidny łańcuch wartości. Proces służy do uchwycenia i skodyfikowania wiodących praktyk organizacji z różnych branż i na całym świecie.

Brown-Forman znalazł się w prestiżowym gronie najlepszych firm drugi raz z rzędu. „Ludzie z Brown-Forman, poprzez swoje przywiązanie do naszych wartości, pomogli nam się rozwijać od czasu naszego założenia w 1870 roku. Nasze wartości są na pierwszym planie tego, kim jesteśmy i jak codziennie prowadzimy działalność” – powiedział Lawson Whiting, President and CEO, Brown-Forman Corporation.

Ethisphere jest światowym liderem w definiowaniu i rozwijaniu standardów etycznych praktyk biznesowych, które kształtują charakter firmy, zaufanie na rynku i sukces biznesowy. Ethisphere posiada duże doświadczenie w mierzeniu i definiowaniu podstawowych standardów etycznych za pomocą spostrzeżeń opartych na danych, które pomagają firmom wzmacniać charakter korporacyjny oraz mierzyć i ulepszać kulturę.