Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Adwokat sprawy karne Wrocław – co warto wiedzieć?

Adwokat
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Postawienie zarzutów karnych może być przytłaczającym, a także bardzo złożonym procesem. Istnieją różne rodzaje przestępstw, a każdy rodzaj ma swój własny zestaw zasad i kar, które mogą spotkać daną osobę, jeśli zostanie uznana za winną. Dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalisty. Adwokat sprawy karne Wrocław – ta fraza z pewnością nie raz została wpisana w wyszukiwarkę internetową. Co warto wiedzieć o prawie karnym? Sprawdźmy!

Sprawy karne — co warto wiedzieć?

Należy zacząć od tego, czym właściwie jest sprawa karna. Otóż jest ona sprawą wynikającą z popełnienia czynu, który jest przestępstwem bądź wykroczeniem.

Nie da się ukryć, że sprawy karne nie należą do najłatwiejszych. Wiele osób ma problemy z powodu kradzieży, włamań, rozbojów czy napadów. Jednak bardzo rzadko przestępcy bronią się sami. W przypadku spraw karnych pomoc adwokata oraz jego wsparcie, jest bardzo często nieoceniona.

Charakter udzielonej przez specjalistę pomocy prawnej zależy od etapu postępowania, charakteru zarzutów, a także tego, którą stronę postępowania adwokat reprezentuje.

Jak wygląda postępowanie karne?

W przypadku postępowania karnego mamy zazwyczaj do czynienia z trzeba etapami: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe oraz postępowanie wykonawcze. Pierwszy z nich to etap każdego postępowania karnego, w którym udział może brać zarówno podejrzany o popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia, jak i również pokrzywdzony. Na tym etapie zbiera się dowody oraz utrwala je w formie procesowej.

Natomiast w drugim etapie sąd pierwszej instancji zapoznaje się ze wszystkimi zgromadzonymi dowodami i na ich postawie wydaje wyrok (czyli  stwierdzenie, że sąd uznaje oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu lub wskazanie, że sąd uniewinnia taką osobę).

Jeśli wyrok w sprawie karnej będzie prawomocny, wówczas podlega niezwłocznemu wykonaniu (postępowanie wykonawcze). Gdy sąd wymierzył karę pozbawienia wolności, wzywa skazanego do stawienia się w odpowiednim zakładzie karnym.

Adwokat sprawy karne Wrocław – jak wygląda pomoc adwokata w postępowaniu karnym?

Czy udział adwokat sprawy karne Wrocław w sprawach karnych jest niezbędny? Nie można zaprzeczyć, że doświadczony w prowadzeniu tego typu spraw adwokat, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania zadowalającego finału danego postępowania. Taki specjalista ma bowiem szeroką wiedzę z zakresu prawa karnego i doskonale wie, jakie czynności należy podjąć podczas prowadzenia kolejnych etapów sprawy. Adwokat zawczasu przygotuje odpowiednią strategię oraz dobierze właściwe środki ochrony prawnej.