Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Milenialsi oczekują partnerstwa w pracy

Filip Popławski
fot. Filip Popławski, dyrektor generalny firmy Brown-Forman Polska
 |  Redakcja  |  Informacje prasowe

Młodzi pracownicy pokolenia Z i Y w pracy zamiast przywództwa oczekują partnerstwa i szacunku dla różnorodności – wynika z najnowszego badania firmy Ernst & Young Polska. Różnorodność i inkluzyjność to bardzo ważne tematy dla 59 proc. Polaków – potwierdza badanie Mindshare Polska.

 - Akceptacja różnorodności jest dla pracowników szczególnie istotna, a inkluzywne środowisko pracy staje się standardem. To czynnik, od którego może zależeć sukces firmy w dłuższej perspektywie. Poprzez lepsze zrozumienie tego jak ewoluuje środowisko pracy oraz jak zmieniają się akcenty w oczekiwaniach rożnych generacji pracowników, możemy jako pracodawca lepiej określić swoją strategię w tym obszarze – uważa Filip Popławski, dyrektor generalny firmy Brown-Forman Polska.

- Dla zoomersów (pokolenie Z) oraz milenialsów (pokolenie Y) najważniejsze wartości związane z pracą nie łączą się wyłącznie z aspektem finansowym… Coraz częściej pracownicy chcą mieć wpływ na społeczne i prośrodowiskowe wartości firmy, równoważące wyniki finansowe, a także wybór sposobu pracy, wspierający dobrostan – czytamy w raporcie EY*.

Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na taką rewolucję?

Obowiązek wprowadzania zmian w zakresie inwestycji w politykę różnorodności, równości i włączenia (DEI) w ramach dyrektyw UE to jeden z kluczowych elementów presji na polskie firmy. Inny, to chęć zadbania o dobry wizerunek firmy jako pracodawcy.

Badanie przeprowadzone przez Aon Hewitt wśród pracowników firmy Brown-Forman wykazało, że do najbardziej cenionych (pozapłacowych benefitów) należy akceptacja indywidualnych różnorodności, współpraca w zespołach i pomiędzy nimi, różnorodność i dopasowanie zadań, jak również kładzenie dużego nacisku na odpowiedzialne i etyczne prowadzenie biznesu.

- Świadomość tego, na czym zależy naszym pracownikom, daje nam możliwość skoncentrowania się na inicjatywach wykorzystujących ich różnorodny potencjał. Jednocześnie tworzymy dodatkowe wartości dla naszych pracowników, marek, biznesu oraz społeczności, których jesteśmy częścią – podkreśla Filip Popławski, dyrektor generalny firmy Brown-Forman Polska.

Pracownicy domagają się namacalnych działań firm w zakresie Diversity, Equity, Inclusion (DEI). W obliczu rywalizacji o najlepsze talenty firmy nie mogą zaniechać tych działań, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy zagłosują nogami – uważa Nadach Musungu, z firmy Kantar. Do krajów, które najbardziej sprzyjają integracji różnych grup społecznych w miejscu pracy należą Holandia, Niemcy, Meksyk, Hiszpania, Kanada.

* Kantar Inclusion Index 2022 opiera się na wynikach badania ilościowego bazującego na odpowiedziach uzyskanych od 13 tys. osób w wieku 16 lat i więcej z 13 rynków (Australia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia, USA) i 24 branż (wielkość próby różni się w zależności od branży), w którym badano i porównywano doświadczenia pracowników w zakresie integracji w miejscu pracy.

** https://www.ey.com/pl_pl/workforce/esg-i-gig-i-ich-wplyw-na-dzialalnosc-przedsiebiorstwa