Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Specjalista od rozwodów kościelnych

adwokat kościelny
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

W sądzie kościelnym nie dochodzi do „rozwodów”, istnieje natomiast procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa. Wbrew pozorom to istotna różnica, ponieważ małżonek musi udowodnić, że ślub był nieważny już w chwili zawarcia. W tym niełatwym zadaniu może pomóc kancelaria specjalizująca się w prawie kanonicznym.

Specjalista od rozwodów kościelnych, czyli kto?

Czy każdy prawnik może reprezentować powoda lub pozwanego w sądzie kościelnym? Nie - w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy skontaktować się z adwokatem kościelnym. Jest to osoba świecka lub duchowna, która ukończyła studia na kierunku prawo kanoniczne i uzyskała tytuł licencjata kościelnego. Adwokat powinien mieć stopień doktora lub biegłą znajomość prawa kanonicznego potwierdzoną przez biskupa.  Dodatkowo ważne jest, aby specjalista od rozwodów kościelnych wyznawał wiarę katolicką i cieszył się nieposzlakowaną opinią.

Przed danym trybunałem kościelnym mogą występować wyłącznie Adwokaci Roty Rzymskiej oraz adwokaci i pełnomocnicy zatwierdzeni przez danego biskupa diecezjalnego. Listę takich prawników można znaleźć na stronie internetowej sądu biskupiego lub kurii, ewentualnie na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Co ważne, adwokat zatwierdzony przez biskupa swojej diecezji może reprezentować klientów w innych sądach kościelnych, jeżeli uzyskał zgodę danego biskupa diecezjalnego.

Na czym polega pomoc adwokata kościelnego?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie ma obowiązku korzystania z usług kancelarii specjalizującej się w prawie kanonicznym. Jednak dzięki pomocy adwokata można zaoszczędzić mnóstwo czasu, a przede wszystkim uniknąć błędów proceduralnych, które mogą opóźnić postępowanie sądowe, a nawet doprowadzić do uzyskania niepomyślnego wyroku. Poza tym rozwód - także w wydaniu kościelnym - to na ogół stresujące i trudne doświadczenie, dlatego profesjonalne wsparcie z pewnością zapewnia większy komfort psychiczny.

Czym zajmuje się specjalista od rozwodów kościelnych? Do głównych zadań adwokata kanonicznego należy:

  • ustalenie podstawy prawnej uzasadniającej nieważność małżeństwa;
  • pomoc w sporządzaniu skargi powodowej (kościelny odpowiednik pozwu sądowego);
  • kompletowanie dokumentacji wymaganej przez dany sąd diecezjalny;
  • wymiana dokumentacji z sądem;
  • przygotowanie uczestników procesu do przesłuchania sądowego;
  • zapoznanie się z aktami sądowymi;
  • czynny udział w przesłuchaniach obu stron i świadków;
  • sporządzenie apelacji od wyroku;
  • pomoc w uchyleniu klauzuli wyrokowej.

Uprawnienia adwokata kościelnego

Co ciekawe, prawnik dopuszczony do udziału w postępowaniu trybunału kościelnego ma większe możliwości niż sam powód czy strona pozwana. Na czym polega różnica? Otóż małżonkowie nie mogą brać udziału w przesłuchaniu drugiej strony czy świadków. Tymczasem specjalista od rozwodów kościelnych nie tylko może uczestniczyć w składaniu zeznań przez wszystkich zainteresowanych, ale może również zadawać im dodatkowe pytania. Co więcej adwokat ma pełny dostęp do dokumentacji na każdym etapie sprawy. To duże udogodnienie, ponieważ osoby niekorzystające z usług profesjonalnego pełnomocnika mogą zapoznać się z dokumentacją dopiero po opublikowaniu akt.

Gdzie znaleźć adwokata kościelnego?

Małżonkowie, którzy chciałyby skonsultować swoją sprawę z adwokatem mającym doświadczenie w „rozwodach kościelnych”, powinni udać się do renomowanej kancelarii kanonicznej.  Dobrym przykładem jest tutaj kancelaria prawa kanonicznego Pani Magdaleny Wojdały. Właścicielka kancelarii ukończyła studia doktoranckie z prawa kanonicznego oraz może poszczycić się kilkunastoletnim doświadczeniem w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całej Polski i może reprezentować klientów w każdej diecezji.

Żeby uzyskać poradę prawną, można skontaktować się z kancelarią na kilka sposobów: