Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zastosowanie druku wypukłego

Druk wypukły
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Druk wypukły wyróżnia się maksymalnym uproszczeniem komunikatu, tak aby był on w pełni zrozumiały do odbiorców. Obecność dodatkowych ozdobników obniża użyteczność przekazu, a jednocześnie zwiększa trudność jego odbioru. Obecnie alfabet brajla coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, co w ogromnym stopniu ułatwia niepełnosprawnym codzienną egzystencję. Tego typu komunikaty zazwyczaj są umieszczane pod standardowym tekstem. Jeśli chodzi o grafiki, uwypuklenia pojawiają się w kluczowym miejscach. Jakie jest najczęstsze zastosowanie druku wypukłego?

Sposoby wykorzystania tyflografiki

Druk wypukły jest stosowany na wiele sposobów. Co więcej, może pojawić się na różnych materiałach, w tym na metalu, tworzywie sztucznym oraz tworzywie PET. Rodzaj materiału wpływa na wykorzystanie konkretnej metody. Chcąc uzyskać uwypuklenia na tworzywie PET najczęściej stosuje się termoformierkę.

Mając do czynienia z metalem, lepszym rozwiązaniem jest jednak grawerowanie lub wtłaczanie kuleczek do otworów znajdujących się na powierzchni. Mogą być one metalowe lub plastikowe. Rosnąca świadomość na temat potrzeb osób niepełnosprawnych wpływa na to, iż w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej obiektów z drukiem wypukłym. Gdzie najczęściej można go spotkać?

  • Nakładki brajlowskie - znajdziemy je m.in. na poręczach schodów prowadzących np. do przystanku metra lub innego miejsca istotnego z punktu widzenia komunikacji. Nakładki są dopasowane do kształtu konkretnego elementu.
  • Plany tyflograficzne - to większych rozmiarów obiekty, informujące o rozmieszczeniu danych punktów na określonym obszarze. Można spotkać je np. w instytucjach publicznych, w szpitalach czy w miejscach gdzie skupia się komunikacja w danym mieście.

Gdzie jeszcze sprawdza się druk wypukły?

Kolejnym bardzo popularnym przykładem są tablice tyflograficzne, które pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną. Ich zadaniem jest opis konkretnego miejsca lub rzeczy. Można znaleźć je w budynkach użyteczności publicznej, na urządzeniach, a nawet na książkach.