Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy można wymeldować osobę bez jej zgody?

Wymeldowanie
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Bywa w życiu tak, że z jakichś powodów musimy postarać się o wymeldowanie danej osoby. Jeśli mamy z nią kontakt i sprawa jest bezkonfliktowa – wtedy sprawa jest jasna. Czasami jednak ktoś wyprowadza się od nas i od tej pory nie mamy kontaktu albo też dana osoba nie ma woli współpracy. Wówczas, na szczęście, i tak mamy prawne opcje wymeldowania takiej osoby. Warto je poznać.

Zameldowanie i wymeldowanie w prawie polskim

Zameldowanie często jest rozumiane jako prawo do lokalu. Zdecydowanie jednak jest to myślenie bez podstaw prawnych. Należy bowiem pamiętać, że fakt zameldowania w żaden sposób nie wpływa na prawo do nieruchomości. Właściciel mieszkania (czy jego użytkownik) nie musi być w nim zameldowany. Analogicznie – osoby zameldowane nie nabywają praw do lokalu.
Meldunek to bowiem wyłącznie czynność techniczno-administracyjna. Sam meldunek nie wpływa na uprawnienia związane z prawem cywilnym.

Jak zostało wspomniane, zameldowanie nie potwierdza prawa do lokalu. Co więcej, także wymeldowanie nie ma wpływu na takiego prawo lub jego brak. A zatem należy stwierdzić, że meldunek sam w sobie nie wywołuje żadnych skutków w sferze prawa cywilnego.
Zameldowanie i wymeldowanie jest formalnym potwierdzeniem miejsca pobytu tymczasowego lub stałego danej osoby. Meldunek jest potrzebny w celach ewidencyjnych.
Co ważne, zameldowanie i wymeldowania dokonuje właściciel nieruchomości. Najczęściej dzieje się to za zgodą osoby zainteresowanej. W przypadku wymeldowania jednak wiedza i zgoda tej osoby nie jest obligatoryjna. Bywa bowiem tak, że bez jej udziału możemy dokonać wymeldowania. Ważne jest to, czy dany człowiek z zamiarem stałym opuścił nasz lokal. Bierzemy pod uwagę powody wyprowadzki i czas jej trwania.

Wymeldowanie osoby z mieszkania lub domu

Dokonanie wymeldowania, jak już wspomniano, może wiązać się z aktywnością wyłącznie właściciela danego lokalu. W życiu bywa przecież tak, że ktoś się od nas wyprowadził i nie mamy z nim kontaktu albo jest on utrudniony. Jeżeli więc osoba nie chce lub nie może potwierdzić wyprowadzki z naszego mieszkania, mamy możliwości prawne na załatwienie tej formalności bez jej udziału.
Należy tylko upewnić się co do dwóch spraw. Mianowicie, czy posiadamy prawo do danej nieruchomości. Jeśli jesteśmy jej właścicielami lub współwłaścicielami, wszystko jest proste. Dodatkowo musimy mieć pewność, że osoba, którą chcemy wymeldować, wyprowadziła się na stałe. Nie może być to zatem wyjazd do rodziny, na wakacje czy leczenie. Musi być stałe, zdecydowane opuszczenie naszego lokalu.

Wymeldowanie kogoś bez jego zgody

Jak już wiadomo, wymeldowania można dokonać samodzielnie – bez zgody, a nawet wiedzy osoby zainteresowanej. Wymaga to przejścia pewnej procedury.
Na początek należy udać się do właściwego ze względu na lokalizację mieszkania czy domu urzędu miasta. Wybieramy wydział ewidencji ludności w tymże urzędzie.
Trzeba wypełnić formularz – wniosek o wymeldowanie osoby. Wpisujemy jej dane i podajemy powód – zakończenie zamieszkiwania w naszym lokalu. Jeśli je znamy, wskazujemy aktualne miejsce przebywania tej osoby. Podajemy też okoliczności wyprowadzki i podkreślamy, że dokonała się ona na stałe.
Zadaniem urzędników jest sprawdzenie podanych przez nas okoliczności. Mogą oni upewnić się w kwestii nowego miejsca zamieszkania danej osoby. Jeśli jest ono nieznane, z pewnością dokonają wywiadu środowiskowego w naszej okolicy. Z obserwacji i relacji sąsiadów mogą uzyskać potwierdzenie wyprowadzenia się danej osoby.
Po zbadaniu tych warunków zostanie właścicielowi wydane zaświadczenie o wymeldowaniu osoby spod danego adresu. Zakończy to całą procedurę.

Bibliografia: