Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co warto wiedzieć o wynajmie toalet przenośnych?

wynajem toalet przenośnych
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Dostęp do toalety to jeden z warunków organizacji przyjaznego środowiska pracy, także w przypadku pracy na wolnym powietrzu. Odpowiednie zaplecze sanitarne muszą też zapewnić organizatorzy imprez masowych i niektórych wydarzeń publicznych. Komfort i bezpieczeństwo sanitarne to oprócz realizacji wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, jeden z ważniejszych wyróżników dobrej oferty wynajmu przenośnych kabin WC.

Wyposażenie kabiny jest istotne

Pracodawcy i organizatorzy imprez masowych dobierają kabiny odpowiednio do liczby pracowników na jednej zmianie lub szacowanej liczby uczestników danego wydarzenia. W przypadku imprez, na których przewiduje się serwowanie alkoholu, ilość kabin należy skorygować o stosowny współczynnik. Firma, która oferuje wynajem toalet przenośnych, zapewnia też pomoc w oszacowaniu właściwej liczby potrzebnych kabin.

Zdarza się, że wynajmujący nie mają wiedzy na temat wymogów dotyczących wyposażenia zaplecza sanitarnego przeznaczonego do obsługi miejsc pracy i wydarzeń masowych. Okazuje się, że drobne różnice mogą spowodować, że dany rodzaj kabin nie będzie odpowiedni do potrzeb naszego tymczasowego zaplecza sanitarnego.

Kiedy wybrać kabinę z pisuarem?

Dobra oferta wynajmu toalet przenośnych to taka, która daje wynajmującym swobodę w dobieraniu odpowiednio wyposażonych kabin oraz możliwość wybrania wyposażenia dodatkowego, o ile jest to konieczne. Dobrym przykładem są wymogi dotyczące wyposażenia sanitariatów w miejscu pracy.

Okazuje się, że o ile w przypadku toalet przeznaczonych do miejsc pracy, w których zatrudnia się kobiety, wystarczy model z miską ustępową, to w przypadku sanitariatów dla mężczyzn spełnienie wymogów może wymagać montażu kabiny z pisuarem. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się doposażenie kabiny w umywalkę lub inne akcesoria.

Jak zadbać o serwis przenośnych WC?

Decydując się na organizację tymczasowego zaplecza sanitarnego z zastosowaniem przenośnych WC, trzeba pamiętać, że autonomiczne kabiny są wyposażone w zbiorniki o określonej pojemności. Oznacza to, że należy zadbać o regularne usługi serwisowe.

Serwis przenośnych WC powinien być realizowany w odpowiednich interwałach czasowych. Częstotliwość wykonywania określonych czynności dobiera się na podstawie obłożenia danego sanitariatu. Standardem na rynku jest opróżnianie kabin raz w tygodniu, w miejscach pracy, w których z jednej toalety przenośnej korzysta więcej niż osiem osób.

Elastyczny serwis toalet przenośnych

Firma Toaletki gwarantuje realizację czynności serwisowych, częściej niż jest to określone w harmonogramie, jeżeli wymagają tego warunki w miejscu użytkowania przenośnego WC. Kluczem do skutecznej współpracy z serwisem sanitarnym dostawcy przenośnych toalet jest właściwa umowa serwisowa.

Nasza firma przyjmuje zgłoszenia serwisowe toalet przenośnych, które są następnie realizowane bez zwłoki w terminach określonych w umowie. Zaplecze techniczne firmy Toaletki pozwala na szybką reakcję pogotowia serwisowego nawet w trudnych sytuacjach, które z jakiegoś powodu zaskoczyły użytkowników wynajętego sprzętu.

Jak ustawić toalety w miejscu przeznaczenia?

Przygotowując się do organizacji zaplecza sanitarnego, warto wiedzieć więcej na temat wymogów prawnych i organizacyjnych. Przede wszystkim konieczne jest dobranie odpowiedniej liczby właściwie wyposażonych kabin, co można szybko skonsultować z doradcą firmy Toaletki.

Ponadto, trzeba zadbać o przestrzeń na właściwe ustawienie kabin. Niezależnie od tego, czy zaplecze sanitarne jest przeznaczone do obsługi imprezy masowej, czy miejsca pracy trzeba zadbać o to, by kabiny stanęły na bezpiecznym stabilnym podłożu. Oprócz tego ważne jest, aby zadbać o bezpieczny i komfortowy dostęp do toalet zarówno dla użytkowników, jak i techników realizujących serwis toalet przenośnych.

Osoby korzystające z sanitariatów powinny mieć możliwość dojścia do kabin bezpiecznymi, odpowiednio wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. Bezproblemowy dostęp trzeba też zapewnić pogotowiu serwisowemu, które musi mieć możliwość opróżnienia zasobnika na nieczystości i realizacji wszystkich zabiegów związanych z czyszczeniem i dezynfekcją oraz odświeżaniem przenośnego WC.