Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie IPC/WHMA-A-620?

szkolenia IPC/WHMA-A-620
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Normy IPC stworzono w taki sposób, aby stały się powszechnie akceptowanym i wykorzystywanym standardem międzynarodowym, który jest honorowany w praktycznie wszystkich krajach na świecie. Wynika to z faktu, że normy IPC są uniwersalne i mają na celu ujednolicenie wymagań dotyczących produkcji oraz montażu elektroniki. Z uwagi na swą specyfikę normy te mogą być bez problemu wdrażane do dowolnego już funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli jakości. Korzystanie z międzynarodowych norm IPC ułatwia komunikację między podmiotami i pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną szczególnie wobec tych rywali biznesowych, którzy ich nie stosują międzynarodowych norm IPC.

Standard jakości IPC/WHMA-A-620

Obowiązująca aktualnie norma IPC/WHMA-A-620 precyzyjnie określa wszelkie wymagania wykorzystywane jako powszechnie przyjęty standard branżowy w zakresie wytwarzania oraz instalacji kabli i wiązek przewodów. Norma definiuje poszczególne klasy produktów i określa kryteria klasyfikacji w obrębie każdej klasy do konkretnego stanu (od docelowego/akceptowalnego aż po defekty). IPC/WHMA-A-620 precyzyjnie określa również kryteria dopuszczalności dla połączeń zagniatanych, mocowanych mechanicznie i lutowanych, zawiera także kryteria związane z właściwymi zasadami montażu zespołów kabli i wiązek przewodów.

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za produkcję oraz montaż wiązek kablowych i przewodów

Szkolenie IPC/WHMA-A-620 zostało opracowane z myślą przede wszystkim o specjalistach zajmujących się w codziennej pracy montażem kabli i przewodów, czyli operatorów, instruktorów, kierowników ds. jakości, inżynierów procesu i techników montażu posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobywają oni wiedzę w zakresie aktualnych wymogów oraz obowiązujących międzynarodowych standardów montażu wiązek kabli i przewodów.

Certyfikat IPC/WHMA-A-620 uzyskiwany przez uczestników szkolenia po jego zakończeniu jest przyznawany na 2 lata od daty wydania i w tym czasie zachowuje ważność. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że aby zachować pełną ciągłość certyfikacji, niezbędne jest dopełnienie formalności związanych z recertyfikacją w ciągu 6 miesięcy przed upływem terminu ważności certyfikatu. Zasada ta dotyczy zarówno certyfikatów IPC/WHMA-A-620 CIS (dla specjalistów), jak i certyfikatów IPC/WHMA-A-620 CIT (dla trenerów).

Korzyści ze szkolenia IPC/WHMA-A-620

Jedną z najważniejszych korzyści z udziału w szkoleniu IPC/WHMA-A-620 jest zapoznanie się z najnowszymi obowiązującymi standardami i wytycznymi odnoszącymi się do metod montażu kabli i wiązek przewodów. Dzięki temu firmy świadczące dla branży elektronicznej usługi w tym zakresie będą w stanie zapewnić swoim kontrahentom najwyższą jakość prac przy jednoczesnej poprawie rentowności działalności w wyniku redukcji liczby błędów i omyłek popełnianych przez pracowników w trakcie prac montażowych. 

Uzyskaj certyfikat IPC u renomowanego partnera

Zdobycie certyfikatu IPC/WHMA-A-620 jest możliwe poprzez uczestnictwo w dedykowanym szkoleniu zorganizowanym przez odpowiedni podmiot i zaliczenie testu egzaminacyjnego z pozytywnym wynikiem. Szkolenia w zakresie standardów IPC/WHMA-A-620 są dostępne w ofercie wielu firm, więc wybór powinien być dokonany w przemyślany sposób. Najlepiej zdecydować na szkolenie prowadzone przez specjalistów mających udokumentowane doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej zakresem szkolenia.

Bardzo szeroką i nieustannie aktualizowaną oraz rozbudowywaną ofertę szkoleń IPC posiada PB Training, czyli firma szkoleniowa będąca jedną ze struktur wewnętrznych renomowanej polskiej firmy PB Technik. Szkoleniowcy PB Training korzystają wyłącznie z najnowszych rewizji poszczególnych norm i standardów, dzięki czemu uczestnicy szkoleń mają całkowitą pewność, że zdobywają aktualną wiedzę i poznają bieżące wersje branżowych standardów.

Więcej informacji na temat szkolenia IPC/WHMA-A-620 można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej PB Training.