Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Unia Polskich Przedsiębiorców powstała z myślą o reprezentacji interesów przedsiębiorców

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Przedsiębiorcy są siłą napędową gospodarki. Aby w codziennej działalności wspomóc tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy, powstała Unia Polskich Przedsiębiorców. Pod koniec 2019 r. nawiązała ona współpracę z Agrounią.

UNIA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorcy są siłą napędową gospodarki. Aby w codziennej działalności wspomóc tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy, powstała Unia Polskich Przedsiębiorców. Pod koniec 2019 r. nawiązała ona współpracę z Agrounią.

Z myślą o reprezentacji interesów przedsiębiorców

Na polskich przedsiębiorców nakładane są liczne obowiązki, wystarczy wspomnieć choćby BDO i konieczność sprawdzania, czy numer rachunku bankowego kontrahenta znajduje się na tzw. Białej liście podatników VAT. Liczne formalności powodują, że przedsiębiorcy mają mniej czasu, by skoncentrować się na tym, co najważniejsze – rozwijaniu prowadzonej działalności. By wspomóc właścicieli firm z sektora MŚP, powstała Unia Polskich Przedsiębiorców. Jej celem jest godne reprezentowanie interesów właścicieli małych, polskich firm.

Obszar działania Unii Polskich Przedsiębiorców jest szeroki. Organizacja koncentruje się na ochronie podmiotów MŚP, prowadzi działania wspierające rozwój biznesu w Polsce, zapewnia przedsiębiorcom wsparcie prawne i lobbuje na rzecz korzystnych zmian dla MŚP. Unia prowadzi także działalność edukacyjną, dzięki której zarówno przedsiębiorcy, jak i Ci, którzy chcą założyć firmę, mogą uzyskać przydatne informacje.

Unia Polskich Przedsiębiorców współpracuje z Agrounią

Agrounia to organizacja stojąca na straży interesów rolników. Analogicznie jak w przypadku Unii Polskich Przedsiębiorców, jej zadaniem jest reprezentowanie interesów rolników. W listopadzie 2019 r. organizacje te połączyły siły i rozpoczęły współpracę. Jej efektem ma być kompleksowe wsparcie zarówno dla rolników, jak i przedsiębiorców. Ze współpracy Unii Polskich Przedsiębiorców z Agrounią skorzystają również konsumenci.

Choć często nie bezpośrednio, konsumenci odczuwają wszelkie zmiany, którymi objęci zostają przedsiębiorcy i rolnicy. Aby organizacje branżowe miały realny wpływ na obraz polskiego rynku, w ich szeregach swoje wsparcie zapewniają eksperci z różnych dziedzin, w tym m.in. ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej, energii odnawialnej, marketingu, przedsiębiorczości i rozwiązań fiskalnych.

toz 6413

Nieme protesty pod ZUS – we współpracy z Ruchem Społecznym Kobiet

Unia Polskich Przedsiębiorców i Ruch Społeczny Kobiet organizują niemy protest pod oddziałami ZUS-u. Odbędzie się on 8 stycznia 2020 r. m.in. w Warszawie. Protest ma zwrócić uwagę na wzmożone kontrole ZUS w stosunku do kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które zdecydowały się na macierzyństwo. Praktyki ZUS polegają na sprawdzaniu, czy działalność nie jest fikcyjna lub czy właścicielka firmy nie próbuje wyłudzić wyższego świadczenia.

Mimo że od 2017 r. w ramach Konstytucji Biznesu wprowadzono rozwiązania mające zmniejszyć uciążliwość prowadzonych przez ZUS kontroli, to – jak pokazuje praktyka – instytucja ta wciąż działa na starych zasadach. Udział w proteście może wziąć każdy, również osoby pracujące w oparciu o etat, które nie godzą się na takie traktowanie przedsiębiorców w Polsce.

Dołącz do Unii Polskich Przedsiębiorców

Prowadzisz działalność gospodarczą? Dostrzegasz niekorzystne działania ustawodawcy? Wspólnie możemy bronić naszych interesów. Do Unii Polskich Przedsiębiorców możesz przystąpić w dowolnym momencie, wysyłając zgłoszenie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej organizacji.

Członkostwo w Unii Polskich Przedsiębiorców jest bezpłatne oraz niezobowiązujące.

Pozdrawiamy i zapraszamy do dołączania do nas.
Prezes i współzałożyciele UPP:
Łukasz Malczyk, Karol Mulik,Tomasz Mazan

https://uniapolskichprzedsiebiorcow.pl/